24.06.2014

Bezpieczeństwo energetyczne priorytetem Polski i Europy

Dywersyfikacja źródeł surowców, większa efektywność oraz stworzenie unii energetycznej to główne zagadnienia debaty o bezpieczeństwie energetycznym podczas pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Finansowego. Piotr Chełmiński, członek zarządu PKN ORLEN ds. rozwoju i energetyki, podkreślił znaczenie doskonałości operacyjnej przemysłu jako wciąż niedocenianego źródła oszczędności i efektywności energetycznej.

Współorganizowany przez PKN ORLEN sopocki Europejski Kongres Finansowy to jedno z najważniejszych spotkań ekonomicznych Europy Środkowej. Tegoroczną nowością jest rozszerzenie tematyki Kongresu o bezpieczeństwo energetyczne. To, obok bezpieczeństwa finansowego i innowacyjności, niezbędny warunek dalszej integracji politycznej Unii oraz wzrostu konkurencyjności europejskiej gospodarki – nie mieli wątpliwości eksperci, którzy wzięli udział w debatach inaugurujących tegoroczną, czwartą już edycję, Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

PKN ORLEN, największa polska firma i najcenniejsza polska marka, był gospodarzem pierwszej części spotkania, dotyczącego problematyki bezpieczeństwa energetycznego z perspektywy Unii Europejskiej. W dyskusji, którą moderował Janusz Lewandowski, Komisarz UE ds. budżetu i planowania finansowego, udział wzięli: Joschka Fischer, Wicekanclerz i Minister Spraw Zagranicznych Niemiec w latach 1998-2005, Maria van der Hoeven, Dyrektor Wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency) oraz Günter Verheugen, Komisarz UE ds. rozszerzenia Unii w latach 1999-2004 oraz Komisarz UE ds. przemysłu i przedsiębiorczości w latach 2004-2010.

We wprowadzeniu do dyskusji Janusz Lewandowski podkreślił, że bezpieczeństwo energetyczne jest obecnie bardzo ważnym tematem debat w Komisji Europejskiej. – Każde z 28 państw członkowskich jest w mniejszym lub większym stopniu uzależnione od importu surowców energetycznych. Łącznie importujemy ponad 80% zasobów ropy naftowej oraz 66% gazu ziemnego. W tej perspektywy dla UE równie ważne obok konkurencyjności jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw w sektorze energetycznym – podkreślił Lewandowski.

Maria van der Hoeven, Executive Director Międzynarodowej Agencji Energii, stwierdziła, że Europa potrzebuje bezpiecznego i jednocześnie odpowiednio taniego systemu energetycznego, który uniezależni nas od importu, a jednocześnie uwzględni potrzeby środowiska naturalnego. Jej zdaniem, kluczową rolę odegrać musi efektywność energetyczna oraz stopniowe przechodzenie na niskoemisyjne i odnawialne źródła energii. – Największym wyzwaniem XXI wieku jest współpraca na poziomie całej Unii, przede wszystkim interkonektywność , dobre regulacje i stabilny klimat dla inwestycji. Zróbmy wszystko, byśmy nie spotkali się za 10 lat, szukając powodów, dla których nie zrobiliśmy nic, by zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Europy – apelowała Maria van der Hoeven.
Dyskusję wsparł Joschka Fischer, który poparł zgłoszoną przez polski rząd propozycję stworzenia unii energetycznej. Jego zdaniem unia energetyczna powinna być nakierowana na dywersyfikację dostaw surowców, wspólne zakupy oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. – Nie ma innej alternatywy niż zmniejszenie uzależnienia Europy od rosyjskich dostaw. Choć nie będzie to łatwe, możemy i musimy to zrobić – zauważył Joschka Fischer.

Zgodził się z nim Günter Verheugen, który zwrócił również uwagę na konieczność zdefiniowania bezpieczeństwa energetycznego i potrzebę koordynacji polityki energetycznej na poziomie UE. - Dziś państwa członkowskie starają się samodzielnie rozwiązać problem dostaw energii. Prowadzi to do rozdrobnienia polityk krajowych, a także do rozproszenia kompetencji w ramach samej Komisji Europejskiej – podkreślił Verheugen. Jego zdaniem, w nowym składzie Komisji powinien być powołany wiceprzewodniczący do spraw energetyki, a jego celem musi być skupienie polityk krajowych w jedną wspólnotową politykę energetyczną oraz lepsze wykorzystanie europejskich źródeł surowców.

W drugiej części debaty poświęconej tematyce bezpieczeństwa energetycznego z perspektywy Polski uczestniczyli: Jan Chadam, Prezes Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN ORLEN, Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii, Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE, Marcin Moskalewicz, Prezes Zarządu PERN „Przyjaźń” oraz Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna. Ta część dyskusji była moderowana przez Jana Krzysztofa Bieleckiego, Przewodniczącego Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego.
Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. rozwoju i energetyki, przypomniał, że ostatnie wydarzenia na Ukrainie skłoniły wszystkich do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie dostaw surowców energetycznych. – Powinniśmy szukać alternatyw w zakresie zaopatrzenia w gaz. PKN ORLEN należy do czołowych firm poszukujących gazu ze źródeł niekonwencjonalnych w Polsce i aktualnie oczekujemy na pierwsze efekty tych prac – dodał Piotr Chełmiński.

Jego zdaniem, niezbędna jest większa integracja w zakresie wymiany innych surowców energetycznych, która umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie już posiadanych źródeł. W tym zakresie budowa europejskiego rynku gazu podąża w podobnym kierunku, jak tworzony już wspólnotowy rynek energii elektrycznej.
- Gaz będzie jednym z paliw przyszłości – nie ma wątpliwości Piotr Chełmiński. – Jako grupa kapitałowa dostrzegamy ten potencjał i inwestujemy w energetykę opartą na tym surowcu, m.in. poprzez budowę bloku gazowego-parowego we Włocławku. Tę nową energię skierujemy do polskich odbiorców. – dodał Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN ORLEN. Uczestnicy debaty poruszyli także priorytetową z polskiej perspektywy kwestię, czyli rozbudowę transgranicznych połączeń interkonektowych z sieciami państw członkowskich. Umożliwiają one przesył energii wyprodukowanej w różnych krajach z różnych źródeł (np. węgiel, gaz, atom czy OZE). W ten sposób np. energia z polskich elektrowni „miesza się” z energią wyprodukowaną w Skandynawii.

W rekomendacjach na zakończenie dyskusji Piotr Chełmiński wskazał na potencjał oszczędności, który kryje się w stałym doskonaleniu operacyjnym operacyjnej firm energetycznych. - Działania obniżające koszty zużycia paliw i energii mogą przynieść w skali krajowej wielomiliardowe oszczędności. Obecnie tworzone regulacje powinny wspierać tego typu inicjatywy, gdyż to one będą przez lata decydować konkurencyjności i efektywności polskiej gospodarki – podsumował Piotr Chełmiński.
IV Europejski Kongres Finansowy, który odbywa się w Sopocie w dniach 23-25 czerwca 2014r., zgromadził wyjątkowe grono kilkuset czołowych przedstawicieli władz europejskich i krajowych, instytucji regulacyjnych i nadzorczych, biznesu, świata nauki, polityki i mediów. Uczestnicy Kongresu spotykają się, aby zidentyfikować ryzyka i poszukać rozwiązań sprzyjających bezpieczeństwu, stabilności i dalszej integracji Unii Europejskiej.
Organizatorami tego szczególnego w skali europejskiej wydarzenia są: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, PKN ORLEN, Giełda Papierów Wartościowych, Bank Pekao oraz NDI.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.efcongress.com/

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Pustelnik, 605 185 995
Anna Chwaliszewska, 605 186 063