20.05.2014

ORLEN przygotowuje się do emisji euroobligacji

Rada Nadzorcza PKN ORLEN wyraziła zgodę na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji przez Koncern euroobligacji. Maksymalna wartość jaką może osiągnąć emisja to 1 mld euro, a okres wykupu może sięgnąć 10 lat.

Ostateczna kwota emisji będzie zależała od bieżących warunków rynkowych. Ze względu na charakter rynku euroobligacji minimalna kwota emisji to 500 mln EUR. Emisja euroobligacji zostanie dokonana przez spółkę celową, której jedynym właścicielem będzie PKN ORLEN, pełniący także rolę gwaranta emisji.

– Zainteresowanie wejściem na rynek euroobligacji zapowiadaliśmy już od dłuższego czasu. Zamknięty ostatnio z sukcesem projekt refinansowania w wysokości 2 mld EUR przewidywał możliwość zamiany kwoty 500 mln EUR na emisję obligacji i do tego obecnie dążymy, jednocześnie wydłużając okres zapadalności finansowania na ponad 5 lat. Po finalizacji programu obligacji detalicznych, był to dla nas kolejny, naturalny krok w celu dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania. Na plany emisji papierów dłużnych w euro niewątpliwie miały też wpływ sprzyjające obecnie warunki rynkowe oraz dobra pozycja negocjacyjna warunków emisji, wynikająca ze stabilności finansowej spółki, potwierdzonej przez międzynarodowe agencje ratingowe – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

Koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju. Pod koniec kwietnia br. PKN ORLEN sfinalizował program emisji obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 000 000 sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 PLN każda. Z kolei na początku 2012 r. PKN ORLEN różnicując źródła finansowania, wyemitował obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.  Następnie papiery dłużne zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst, aby dotrzeć do jeszcze szerszego grona inwestorów.