05.05.2015

ORLEN nagrodził najlepszego absolwenta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Już po raz szósty PKN ORLEN oraz Fundacja ORLEN - DAR SERCA przyznały nagrodę za najlepsze wyniki w nauce absolwentowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W tym roku otrzymała ją Maria Kubacka – absolwentka studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.

Nagrodę oraz wyrazy uznania za znakomite wyniki w nauce, najlepszej absolwentce SGSP, przekazali przedstawiciele Fundatorów, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w PKN ORLEN - Dariusz Loska oraz Doradca Członka Zarządu PKN ORLEN - Jacek Paluch. Wręczenie symbolicznego czeku na kwotę 3 000 zł, odbyło się podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej to jedyna w Polsce i jedna z nielicznych na świecie wyższych państwowych uczelni kształcących pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego. Na uczelni funkcjonują dwa wydziały – Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Nauka na nich obejmuje m.in. takie zagadnienia jak zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ryzykiem czy ratownictwo chemiczno-ekologiczne. SGSP od lat współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi m.in. z USA, Niemiec oraz Szwecji, prowadząc wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktyczno-badawczych.

PKN ORLEN przykłada szczególną uwagę do ochrony zdrowia i życia realizując m.in. od ponad dekady programy skierowane do jednostek straży pożarnej, których celem jest poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw oraz wyrażenie uznania dla niosących pomoc strażaków.