22.10.2015

Dobre wyniki Grupy ORLEN we wszystkich segmentach

Po dziewięciu miesiącach tego roku Grupa ORLEN wypracowała wynik EBITDA wg LIFO (bez uwzględnienia odpisów wartości aktywów) o prawie 3 mld zł wyższy niż rok wcześniej. Ostatni, III kwartał br. Grupa ORLEN zakończyła z zyskiem operacyjnym (EBITDA wg LIFO) na poziomie 2,1 mld zł (przed odpisem wartości czeskich aktywów petrochemicznych w kwocie 0,1 mld zł). Koncern osiągnął wyższą sprzedaż we wszystkich segmentach i rekordowy wynik w detalu. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.