17.08.2016

330 tysięcy złotych czeka na dobre pomysły dla Płocczan

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłosiła dziś nową edycję konkursów grantowych na dofinansowanie organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych. Środki na realizacje projektów pochodzą tradycyjnie z darowizn od PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz Levi Strauss Foundation.

Granty zostaną przyznane w ramach VIII edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz w ramach II edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych.

Wnioski o dofinasowanie w nowej edycji konkursów grantowych mogą składać płockie organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowane według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. Natomiast w ramach II edycji konkursu grantowego adresowanego do osób indywidualnych i grup nieformalnych wnioski będą przyjmowane od osób fizycznych oraz grup nieformalnych składających się m.in.: z młodzieży w wieku od 15 do 17 lat skupionej w nieformalnych grupach rówieśniczych wywodzących się z płockiej społeczności lokalnej.

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu dla organizacji pozarządowych wynosi do 25 tysięcy złotych, a w przypadku projektów II edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych do 5 tysięcy złotych. W obu przypadkach wymagany jest 20% wkład własny.

Termin składania wniosków mija 20 września 2016 r. Natomiast miejscem składania wniosków jest Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09-402 Płock, w godz. 8.00-15.00. Ogłoszenie wyników konkursu przewidziane jest najpóźniej do dn. 15 października bieżącego roku. Czas realizacji projektów powinien się wpisać w okresie od dn. 15.10.2016 r., maksymalnie do dn. 31.08.2017r.

Przypomnijmy, iż celem konkursu grantowego jest wsparcie działań organizacji pozarządowych i liderów lokalnych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka o czym bardziej szczegółowo napisano na stronie fundacji www.funduszgrantowy.plock.eu

Dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia z Fundacji Grantowej odbędą się spotkania informacyjne w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych , sala nr. 5 przy ulicy Misjonarskiej 22 w Płocku.

– 24 sierpnia, godz. 16.00 dla organizacji pozarządowych
– 25 sierpnia, godz. 16.00 dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” jest pionierską w skali całej Polski inicjatywą współpracy Urzędu Miasta Płocka, PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins podjętą na początku 2002 roku w ramach społecznej odpowiedzialności partnerów biznesowych i troski o rozwój płockich organizacji pozarządowych. Dzięki zaangażowaniu Fundatorów instytucja może wspierać finansowo płockie stowarzyszenia, kluby i fundacje w pracy na rzecz poprawy życia mieszkańców Płocka w każdej dziedzinie, począwszy od sportu, poprzez opiekę społeczną i kulturę. Działania Fundacji skupiają się przede wszystkim wokół konkursów grantowych, w których przekazywane są pieniądze na projekty wpisujące się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Płocka.