26.07.2016

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2015 już w sieci

Kapitały przedsiębiorstwa: finansowy, produkcyjny, ludzki, intelektualny, społeczny i naturalny są podstawą nowoczesnej i niestandardowej prezentacji działalności Koncernu w uruchomionym dzisiaj Raporcie Zintegrowanym Grupy ORLEN za 2015 rok. Po bardzo dobrym przyjęciu ubiegłorocznej, pierwszej edycji Raportu Zintegrowanego – wyróżnionego w 4 kategoriach konkursu The Best Annual Report – w tym roku rozszerzony został zakres raportowania działalności pozafinansowej o  spółki z Grupy Kapitałowej. 

Raport, publikowany wyłącznie online w polskiej i angielskiej wersji językowej, prezentuje działalność Grupy ORLEN, jej model biznesowy, strategię, proces budowy wartości i wyniki finansowe z perspektywy najważniejszych grup interesariuszy. Układ i treści publikacji opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego, rekomendowanych przez IIRC (International Integrated Reporting Council) oraz w odniesieniu do działalności pozafinansowej według GRI (Global Reporting Initiative). Raport uwzględnia również kierunki najnowszego prawodawstwa unijnego w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności.

- Głębokie zmiany zachodzące we wszystkich dziedzinach życia, w tym także w sposobach komunikacji, wiążą się ze stale rosnącymi oczekiwaniami względem biznesu w zakresie sprawozdawczości. Raportowanie zintegrowane jest formą komunikacji dostosowaną do obecnych trendów rynkowych, pomagającą lepiej zrozumieć jak model biznesowy czy strategia firmy wpływają na budowę jej wartości. W Raporcie Zintegrowanym prezentujemy również jak kwestie finansowe i pozafinansowe przekładają się na decyzje biznesowe i w efekcie na kondycję Grupy ORLEN - powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Raport Zintegrowany, obok podsumowania minionego roku, wskazuje również perspektywy rozwojowe Grupy ORLEN. Można je odnaleźć w sekcji opisującej szanse i potencjalne ryzyka oraz sposoby zarządzania nimi, a także w prognozach rynkowych opracowanych przez Głównego Ekonomistę PKN ORLEN w zakładce Outlook 2016+. 

Raport został wyposażony w wiele interaktywnych narzędzi, które podnoszą jego funkcjonalność, jak wskaźniki KPI w podziale na poszczególne kapitały, model biznesowy, czy mapę interesariuszy. Dodatkowo udostępniono materiały video zawierające komentarze członków Zarządu PKN ORLEN, porównywarkę danych, interaktywny słownik, ankietę on-line umożliwiającą użytkownikowi przekazanie opinii na temat zawartości merytorycznej i funkcjonalności narzędzia. Raport zawiera ponad 350 infografik, wykresów i tabel.  

Raport spełnia obecnie stosowane standardy w zakresie użyteczności, w tym ułatwia zapoznanie się z jego zawartością osobom niedowidzącym, a jego mobilna odsłona ułatwia przeglądanie Raportu na praktycznie każdym urządzeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem dostępnym pod adresem: www.raportzintegrowany2015.orlen.pl