06.04.2017

ORLEN Transparentna Spółką Roku

PKN ORLEN został laureatem rankingu „Transparentna Spółka Roku 2016” organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków we współpracy z Gazetą Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Koncern został wyłoniony spośród niemal setki spółek na podstawie badania ankietowego, które obejmowało obszar sprawozdawczości finansowej i raportowania, relacji inwestorskich oraz zasad ładu korporacyjnego.

Wyłonienie najbardziej komunikatywnych i przejrzystych spółek z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych trzech głównych indeksów giełdowych WIG20, mWIG40, sWIG80 odbyło się po raz pierwszy. Zdaniem organizatorów tegoroczna edycja rankingu umożliwia przeprowadzenie debaty na temat transparentności spółek publicznych na warszawskim parkiecie w aspekcie oczekiwań rynku, prezentowanych przez różne grupy interesariuszy, w tym szczególnie inwestorów. Intencją wydarzenia jest także podniesienie jakości komunikacji spółek publicznych z rynkiem.

Ranking został oparty na wynikach badania ankietowego, które obejmowało obszary sprawozdawczości finansowej i raportowania, relacji inwestorskich i zasady ładu korporacyjnego. Zgodnie z ideą konkursu organizatorzy chcą docenić spółki, które najsprawniej komunikuje się z rynkiem, prowadzą biznes w sposób przejrzysty, dotrzymują terminów np. związanych z publikacją raportów oraz rozwijają się zgodnie z opublikowaną strategią. W inauguracyjnej edycji rankingu ocenie zostały poddane także składy rad nadzorczych i kompetencje jej członków.

Wyniki rankingu zostały opublikowane 6 kwietnia na Giełdzie Papierów Wartościowych, podczas debaty na temat przejrzystości i transparentności emitentów giełdowych w której udział wzięli przedstawicieli polskiego rynku kapitałowego GPW,  spółek giełdowych oraz inwestorów.

Nagroda jaką jest tytuł „Transparentna Spółka Roku” dla PKN ORLEN to kolejne ważne wyróżnienie jakie zostało przyznane firmie w ostatnim czasie. Przypomnimy, iż w ubiegłym miesiącu Spółka otrzymała już po raz czwarty z rzędu tytuł The World’s Most Ethical Company przyznany przez niezależny międzynarodowy zespół ekspertów amerykańskiego Ethisphere Institute, który ocenia między innymi  ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczną, budowanie kapitału ludzkiego, rozwiązania na rzecz rozwoju innowacyjności. Weryfikują firmy analizując wywiady, sprawozdania finansowe, określoną bazę danych z zakresu finansów i ekonomii oraz na podstawie doniesień prasowych.

Akcje spółki PKN ORLEN są nieustannie notowane od momentu powstania na WGPW elitarnego RESPECT Index skupiającego firmy odpowiedzialne społecznie. Są również zakwalifikowane do FTSE4Good Emerging Index będącego jednym z indeksów giełdy w Londynie, skupiającym spółki z ponad 20 krajów, wyróżniające się w działaniach z zakresu „Ochrony środowiska”, „Odpowiedzialności społecznej” i „Ładu korporacyjnego” (ESG - Environmental, Social, Governance).

Sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN jak i Raport Zintegrowany za 2015 rok zostały bardzo wysoko ocenione w konkursie The Best Annual Report. PKN ORLEN otrzymał nagrodę specjalną za najlepszy raport zintegrowany, wyróżnienie za najlepsze bliskie ideału sprawozdanie finansowe w kategorii „Przedsiębiorstwa”, wyróżnienie specjalne za kilkuletnie zaangażowanie zespołu w podnoszenie jakości sprawozdań finansowych oraz tytuł „Best of The Best” przyznawany firmom, którym co najmniej trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w konkursie. Raport zdobył łącznie największą liczbę punktów w historii tego konkursu. Szczególnie cenne dla Spółki było także uzasadnienie nagrody w X edycji konkursu „Raporty Społeczne” przyznanej przez Giełdę Papierów Wartościowych, gdzie w uzasadnieniu podkreślono użyteczność raportu dla inwestorów giełdowych, co jest bardzo istotne z punktu widzenia obecności spółki na rynku kapitałowym.