13.02.2017

Akcje PKN ORLEN w FTSE4Good Emerging Index

Akcje PKN ORLEN zostały zakwalifikowane do FTSE4Good Emerging Index, który skupia spółki z ponad 20 krajów, wyróżniające się w działaniach z zakresu „Ochrony środowiska”, „Odpowiedzialności społecznej” i „Ładu korporacyjnego” (ESG - Environmental, Social, Governance).

Indeksy FTSE4Good Series są tworzone by wspomóc inwestorów w wyborze spółek o najlepszych praktykach ESG. Indeks FTSE4Good jest jednym z indeksów giełdy w Londynie od 2001 r., a utworzony w grudniu 2016 roku FTSE4Good Emerging Index stanowi jego rozwinięcie o grupę spółek z krajów rozwijających się.

- Naszą działalność, zarówno produkcyjną, jak i biznesową czy społeczną zawsze staramy opierać się na najwyższych standardach. Zakwalifikowanie naszych akcji do londyńskiego indeksu giełdowego to potwierdzenie, że robimy to skutecznie, a wysoki poziom zaangażowania Koncernu w obszarze ESG jest nie tylko dostrzegany, ale też doceniany - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

Kryteria oceny ESG oparte są wyłącznie na dostępnych publicznie informacjach z pominięciem prywatnych źródeł dostarczania danych. Takie podejście gwarantuje wiarygodność i przejrzystość danych.

Model tworzenia indeksu opiera się na ponad 300 wskaźnikach zawartych w 14 blokach tematycznych i wyodrębnionych w trzech kategoriach - „Ochrony środowiska”, „Odpowiedzialności społecznej” i „Ładu korporacyjnego”. Ocenie podlegają miedzy innymi: wykorzystanie zasobów wodnych, wpływ na zmiany klimatyczne, przejrzystość podatkowa, odpowiedzialność w stosunku do klientów czy prawa człowieka. Oceną spółek i kwalifikowaniem do składu indeksu zajmuje się kapituła składająca się z przedstawicieli inwestorów, firm, organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych i  środowisk akademickich.