16.05.2018

ORLEN uruchomi kolejną emisję obligacji detalicznych

PKN ORLEN, w ramach czwartej serii obligacji detalicznych, tj. serii D, wyemituje papiery dłużne oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, oprocentowane w oparciu o WIBOR 6M  powiększony o marżę  w wysokości 1,2% w skali roku. Zapisy na obligacje o łącznej wartości 200 mln zł ruszą już 21 maja br.

Kolejna seria obligacji, podobnie jak poprzednie emisje, kierowana jest do inwestorów indywidualnych.

–  Olbrzymi sukces poprzedniej serii obligacji, które znalazły nabywców w ciągu dwóch dni, był dla nas wyraźnym sygnałem, że rynek oczekuje uruchomienia kolejnej transzy. Cieszy nas, zarówno duże zaufanie ze strony inwestorów indywidualnych, jak i fakt, że nasze papiery dłużne aktywizują polski rynek instrumentów finansowych – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Obligacje będą oferowane inwestorom poprzez rozbudowaną sieć Punktów Obsługi Klienta oraz Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Intencją Koncernu jest notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach programu, PKN ORLEN może wyemitować, w kilku seriach, obligacje do łącznej kwoty 1 mld zł. Parametry poszczególnych emisji są dostosowywane do bieżących oczekiwań rynkowych oraz potrzeb Koncernu.

W trzech wcześniejszych seriach programu zainteresowanie inwestorów znacznie przewyższyło pulę dostępnych obligacji.