24.10.2018

Zmiana umowy programu emisji obligacji korporacyjnych

Zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN z dnia 24 października 2018 r. dotyczy zmiany umowy programu emisji obligacji korporacyjnych zawartej pomiędzy PKN ORLEN a konsorcjum banków w 2006 r. Zgodnie z postanowieniami tej umowy, w lutym 2012 r. PKN ORLEN wyemitował 7-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Termin zapadalności obligacji przypada w lutym 2019 r.

Potrzeba aktualizacji umowy programu emisji obligacji wynika m.in. ze zmiany przepisów prawa oraz dostosowania jej postanowień do aktualnych warunków rynkowych.

Zgoda na zmianę umowy programu emisji obligacji, w tym na podwyższenie kwoty programu do 4 mld zł, a także plany PKN ORLEN dotyczące rozpoczęcia prac nad emisją nowej serii obligacji nie są równoznaczne z decyzją o emisji obligacji. Ostateczne decyzje będą podejmowane na bieżąco w wyniku analizy i obserwacji sytuacji rynkowej. Zakładamy, że emisja mogłaby być emisją prywatną skierowaną do oznaczonego grona inwestorów, a jeżeli doszłaby do skutku, pozyskane środki mogłyby być przeznaczone przez PKN ORLEN na finansowanie bieżącej działalności.