20.09.2018

Jeszcze tylko 10 dni potrwa zbieranie wniosków w programie „Moje miejsce na Ziemi”

Tylko do 30 września br. można składać wnioski do programu społecznego „Moje miejsce na Ziemi”. Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” planuje przekazanie społecznościom lokalnym z terenu całej Polski aż dwa miliony złotych.

Od uruchomienia programu, zainteresowanie udziałem wyraziło prawie 500 organizacji, które rozpoczęły rekrutację on-line za pomocą generatora wniosków: https://grantydarserca.orlen.pl/#/login. Wśród inicjatyw można znaleźć m.in. takie projekty, jak: rozbudowanie zbiorów muzeum, organizacja turniejów sportowych, warsztaty dot. bezpieczeństwa w sieci, zajęcia artystyczne dla młodzieży ze świetlic środowiskowych. Każda z tych inicjatyw może przyczynić się do pozytywnych zmian w otoczeniu, w którym powstanie, służąc lokalnym społecznościom. Zwycięskie projekty poznamy już 8 października.

Granty otrzymają te z organizacji, które najlepiej uzasadnią potrzebę realizacji projektu i zaproponują atrakcyjne, innowacyjne działania na rzecz swoich małych ojczyzn. Zależy nam na wartościowych projektach, które nie tylko przyczynią się do trwałych zmian, ale również zaangażują w działania lokalną społeczność i będą początkiem na drodze budowania społeczeństwa obywatelskiego – powiedziała Agata Górnicka, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem w PKN ORLEN.

O środki finansowe mogą ubiegać się koła, organizacje czy stowarzyszenia, które mają pomysł na to, jak powinno się zmienić ich najbliższe otoczenie. Projekty mogą dotyczyć obszarów takich jak sport, bezpieczeństwo, edukacja, historia, kultura czy ekologia. W sumie Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” przyzna ok. 400 grantów w wysokościach od 3 do 15 tysięcy złotych. Najlepsze projekty wybierze specjalna komisja konkursowa.

Szczegóły dotyczące idei projektu znajdziemy na stronie www.orlendarserca.pl oraz podczas dedykowanych eventów na stacjach ORLENu w całej Polsce. Najbliższe zaplanowane są od 21 do 23.09 i odbędą się m. in w Krapkowicach, Kościerzynie, Zawierciu, Wiśle, Kołobrzegu i Słupsku.