08.07.2019

PKN ORLEN zadba o zdrowie mieszkańców Płocka i powiatu płockiego

PKN ORLEN wdroży program, który ułatwi mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego monitorowanie stanu zdrowia, profilaktykę i leczenie chorób. W realizację prozdrowotnego projektu zaangażują się warszawskie Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, które podpisały z PKN ORLEN list intencyjny. Program uzyskał honorowy patronat Ministra Zdrowia.

Czujemy się odpowiedzialni za najbliższe otoczenie. Zainicjowany program to efekt naszych obserwacji i często bezpośrednich rozmów z jego głównymi beneficjentami – mieszkańcami Płocka i powiatu płockiego – którzy w bardzo często są naszymi pracownikami. W Płocku zatrudnionych jest blisko 70% pracowników PKN ORLEN, czyli ponad 3,5 tys. osób. Ten projekt to również przykład unikalnego w skali kraju partnerstwa biznesu i sektora zdrowia, w którym ważną rolę odegrało Ministerstwo Zdrowia. Liczymy, że nasza współpraca będzie inspiracją dla innych podmiotów – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

PKN ORLEN i Prezes Daniel Obajtek pokazują, że biznesowi nie jest wszystko jedno i angażuje się w kwestie zdrowia społeczności lokalnej. Wsparcie służby zdrowia stanowi świetną długoterminową inwestycję, która zwróci się wielokrotnie w postaci poprawy zdrowia pracowników i mieszkańców Płocka i powiatu płockiego – przekonywał prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu.

Program będzie realizowany w ramach czterech podstawowych obszarów:

  1. raportowanie o stanie zdrowia mieszkańców powiatu płockiego oraz badanie przyczyn zachorowań na nowotwory i identyfikacja głównych czynników ryzyka w populacji Płocka i powiatu płockiego;
  2. działania z zakresu prewencji i edukacja w określonych grupach docelowych m.in. wśród dzieci, młodzieży i osób palących;
  3. stworzenie szybkiej ścieżki diagnostycznej i leczenia dla wykrytych przypadków nowotworów, poprzez stworzenie odpowiednich procedur i współpracę lekarzy ze specjalistycznymi ośrodkami;
  4. stałe monitorowanie uzyskiwanych wyników badania obserwacyjnego i bieżące modyfikowanie działań w zakresie edukacji i profilaktyki pod kątem uzyskiwanych danych.

 

Głównym celem działań edukacyjno-społecznych będzie poprawa stanu wiedzy mieszkańców Płocka i powiatu płockiego w zakresie przyczyn i objawów chorób w obrębie układu oddechowego. Będzie to możliwe dzięki profilaktyce i wczesnej diagnostyce chorób nowotworowych. Dodatkowo program zakłada szereg działań motywacyjnych, zachęcających do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz do regularnej kontroli stanu zdrowia. Zakładane jest także udzielenie pomocy osobom palącym w zaprzestaniu palenia.

Ważnym elementem programu profilaktyki oraz leczenia chorób płuc i nowotworów dla Płocka i powiatu płockiego, który będzie realizowany przez co najmniej najbliższych 5 lat, będą działania edukacyjne. Zostaną one skierowane zarówno do mieszkańców Płocka i okolic, w tym dzieci i młodzieży, jak i lekarzy, którzy zajmują się diagnostyką w tej dziedzinie. W ten sposób w długim horyzoncie możliwe będzie ograniczenie ryzyka zachorowania na nowotwory.

Zainicjowany program to już kolejne działanie PKN ORLEN w zakresie profilaktyki skierowane do mieszkańców Płocka. Podczas Dni Chemika, które odbyły się w czerwcu br., spółka, we współpracy z Fundacją ORLEN DAR-SERCA zapewniła płocczanom możliwość badań i porad w specjalnie przygotowanym Miasteczku Zdrowia. W ciągu 2 dni skorzystało z niej blisko 4 tys. osób.

Największym zainteresowaniem cieszyły się konsultacje i badania kardiologiczne. Stąd decyzja o sfinansowaniu przez PKN ORLEN zakupu nowego echokardiogramu do badania echa serca na użytek warszawskiego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, który obok Instytutu Chorób Płuc jest głównym partnerem programu dla Płocka i powiatu płockiego. Sprzęt medyczny, który właśnie trafił do placówki, będzie służył wszystkim pacjentom, w tym naturalnie mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego.