29.12.2020

Oświadczenie ORLEN Lietuva

​​Sytuacja w Butyndze opanowana

ORLEN Lietuva prowadzi działania mające na celu przywrócenie pełnego funkcjonowania infrastruktury w Butyndze, gdzie nastąpił niewielki wyciek ropy. Jednocześnie - pomimo trudnych warunków atmosferycznych - prowadzone są intensywne prace mające na celu zminimalizowanie wpływu sytuacji na środowisko.

Wyciek został zatrzymany, a jego parametry będą znane po zakończeniu prac operacyjnych.

Obecnie na miejscu zdarzenia aktywnie działa zespół holowników AB ORLEN Lietuva, a zespół ochrony patroluje i monitoruje wybrzeże. Skontrolowano odcinek wybrzeża Morza Bałtyckiego od Świętoja do Lipawy – na którym nie zaobserwowano zanieczyszczenia. Pilnie zwołano Sztab Kryzysowy ORLEN Lietuva i powołano specjalną komisję. Podejmowane są wszelkie możliwe środki, aby ograniczyć do minimum wpływ na środowisko. Badane są również okoliczności wypadku.

ORLEN Lietuva jest w kontakcie z litewskim Ministerstwem Środowiska i właściwymi litewskimi służbami od samego początku identyfikacji wydarzenia. Sytuacja jest teraz w pełni opanowana.

Działalność ORLEN Lietuva nie została przerwana przez to zdarzenie. Rafineria w Możejkach zgromadziła rezerwy ropy naftowej, a produkcja przebiega zgodnie z planem.