2.11.2020

PKN ORLEN rozważa budowę nowego bloku gazowo-parowego w Gdańsku

PKN ORLEN rozważa budowę nowej elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku we współpracy z Energą z Grupy ORLEN i Grupą LOTOS. Spółki podpisały List Intencyjny, w którym deklarują wolę przystąpienia do wspólnych rozmów. Obejmą one analizę i dobór optymalnej konfiguracji bloku oraz jego lokalizacji. Inwestycja mogłaby powstać do lipca 2026 r.

- Obserwujemy duży potencjał dla budowy nowych źródeł nisko i zeroemisyjnych w Polsce. Będą one stanowiły filar transformacji energetycznej, a także naszej strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. Dlatego na bieżąco analizujemy potencjalne możliwości w tym obszarze. Widzimy również mocne, biznesowe uzasadnienie dla rozwoju energetyki w Grupie ORLEN.  W trzecim kwartale br. ten segment wypracował zysk EBITDA na poziomie 1 mld zł, o 98 proc. większy niż rok wcześniej. Chcemy kontynuować tę dynamikę wzrostów, stąd plany rozwoju energetyki konwencjonalnej opartej na gazie, która będzie stabilizowała źródła zeroemisyjne, jak na przykład morskie farmy wiatrowe - mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Dalsze rozmowy pomiędzy partnerami rozważanego projektu umożliwią ustalenie jego podstawowych założeń i warunków, w tym zasad finansowania czy lokalizacji bloku. List Intencyjny wiąże wszystkie spółki do czasu zawarcia stosownych umów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2021 r.

Znaczenie źródeł nisko i zeroemisyjnych będzie rosło w związku z restrykcyjną polityką klimatyczną na świecie. Realizacja jej założeń jest procesem długofalowym, który będzie łączył transformację sektora wytwarzania w Unii Europejskiej z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Oznacza to stopniowe zmiany w miksie wytwarzania, w którym coraz większą rolę będą odgrywały nowe źródła niskoemisyjne oraz źródła regulacyjne, a w przyszłości duże magazyny energii. Według prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) do 2040 r. segment energetyki oparty na gazie będzie rósł w tempie 1,4 % r/r. Wskazuje to na niewątpliwą potrzebę wykorzystania źródeł gazowych w niektórych obszarach geograficznych.

Obecnie w Polsce średnia emisyjność jednostek wytwórczych opartych o gaz ziemny jest ponad dwukrotnie niższa w porównaniu do funkcjonujących bloków węglowych. Dodatkowo przy uwzględnieniu obecnych i prognozowanych cen gazu, emisji i węgla, technologia oparta o gaz ziemny pozwala wytwarzać energię taniej niż rozwiązania bazujące na węglu kamiennym. Na rzecz rozwiązania gazowego przemawiają niższe koszty kapitałowe oraz większa elastyczność bloków gazowych, umożliwiająca bilansowanie energii ze źródeł odnawialnych. Nawet w długim horyzoncie, w którym Odnawialne Źródła Energii mogą ogrywać wiodącą rolę, elektrownie gazowe stanowiłyby więc istotne, a czasami niezbędne wsparcie. To powoduje, iż jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej jest wyraźnie niższy dla bloku parowo-gazowego niż węglowego.

Obecnie Grupa ORLEN, uwzględniając aktywa Grupy Energa, posiada ok. 3,2 GWe mocy zainstalowanej, z czego łącznie ponad 1 GWe przypada na dwa nowoczesne bloki gazowo-parowe PKN ORLEN we Włocławku i Płocku charakteryzujące się wysoką sprawnością i dużymi możliwościami regulacji pracy. W samej Grupie Energa łączna moc zainstalowana to 1,4 GWe. PKN ORLEN zadeklarował również, pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym, udział w finansowaniu projektu budowy elektrowni Ostrołęka oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika.