19.08.2020

Znamy laureatów III edycji programu stypendialnego Bona Fide

Fundacja ORLEN wspólnie z partnerami wyłoniła zwycięzców kolejnej edycji programu stypendialnego Bona Fide. Dziesięciu polskich studentów otrzyma stypendia pozwalające im na podjęcie nauki na jednej z 50. najlepszych uczelni świata. W ciągu trzech dotychczasowych edycji grono uczestników programu powiększyło się do 22 stypendystów. 

Tegorocznymi partnerami programu zainicjowanego przez Fundację ORLEN, zostały również Fundacja BKG im. J.K. Steczkowskiego, Fundacja Energa oraz Fundacja LOTOS.

- Zainteresowanie III edycją programu Bona Fide dowodzi, jak bardzo potrzebne jest takie wsparcie polskim studentom. Wszyscy kandydaci odznaczali się niezwykłymi osiągnięciami, dlatego ich wybór był naprawdę trudny. Dzięki współpracy z partnerami udało się wyłonić 10 najlepszych kandydatów – przyszłych liderów polskiego sektora publicznego. Z satysfakcją obserwuję też losy laureatów poprzednich edycji programu, którzy wracają do Polski i podejmują wyzwania zawodowe w polskiej administracji państwowej i spółkach Skarbu Państwa, w tym PKN ORLEN – powiedziała Katarzyna Fabbri, Członek Zarządu Fundacji ORLEN.

Polscy studenci, zdobywający wykształcenie na zagranicznych uczelniach mogli ubiegać się o dofinansowanie o wartości nawet 150 tys. zł netto. Stypendium, podobnie jak w poprzednich edycjach, przeznaczone jest dla studentów studiów II lub III stopnia, kształcących się w szkołach z tzw. Listy Szanghajskiej.  

Program Bona Fide (łac. w dobrej wierze) to unikalny projekt w skali kraju. Jego celem jest objęcie mecenatem osób, które w przyszłości mogą swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas stypendium wykorzystać do budowania siły krajowej gospodarki. 

Stypendystami III edycji programu Bona Fide zostali: Aleksandra Koseła - University of Oxford, Dorota Kolarska - University College London, Jan Farfał - University of Oxford, Ksawery Stojak - University College London, Maksymilian Świerkowski - University College London, Mariusz Olczykowski - Duke University, Michał Nowak - University College London, Piotr Brzostek - University of Oxford, Ryszard Jamka - University of Oxford, Wojciech Marcinkowski - University of Oxford.