28.12.2021

Dobra Energia od Grupy ORLEN

W ramach projektu „Domy Dobrej Energii” na dachu Rodzinnego Domu Dziecka w Szczawinie Kościelnym zamontowano pierwsze panele fotowoltaiczne. To wspólna inicjatywa spółek z Grupy ORLEN. Energa jest pomysłodawcą i realizuje projekt przy finansowym wsparciu Fundacji ORLEN, która od początku swojej działalności ma pod opieką Rodzinne Domy Dziecka.

- Przyjęta przez nas Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN stawia przed nami ambitne wyzwania. W centrum jej uwagi są głównie cele środowiskowe i społeczne, zatem decyzja o naszym zaangażowaniu w projekt „Domy Dobrej Energii”, który doskonale łączy w sobie realizację tych celów, była dla nas oczywista. Pierwszym etapem projektu objęte zostały Rodzinne Domy Dziecka w Szczawinie Kościelnym i w Gostyninie, będące pod opieką Fundacji ORLEN – powiedziała Agata Górnicka, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem PKN ORLEN oraz Przewodnicząca Rady Fundacji ORLEN.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Rodzinnego Domu Dziecka w Szczawinie Kościelnym sprawił, że placówka będzie produkowała zieloną energię na własne potrzeby. Oznacza to nie tylko zmniejszenie wydatków z domowego budżetu, ale także ograniczenie wpływu na środowisko naturalne.

- Do projektu „Domy Dobrej Energii” przystąpiliśmy z inicjatywy Fundacji ORLEN. Rachunki za prąd to znaczne obciążenie dla naszego domowego budżetu. Dzięki zamontowanym panelom fotowoltaicznym będziemy mogli w skali roku oszczędzić pieniądze i przeznaczyć je na wydatki związane z dziećmi. To realna pomoc – powiedziała Sylwia Przyłucka prowadząca Rodzinny Dom Dziecka w Szczawinie Kościelnym.

Energa Obrót, która była odpowiedzialna za dostawę instalacji fotowoltaicznej do RDD w Szczawinie Kościelnym, dobrała moc instalacji w taki sposób, aby jej produkcja w ciągu roku w pełni pokrywała bieżące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Taka konfiguracja pozwoli zredukować rachunki za prąd nawet o 90 proc.

Fundacja ORLEN od 20 lat, czyli od początku swojej działalności, wspiera Rodzinne Domy Dziecka. Przekazuje środki na rehabilitację czy edukację, realizuje program stypendialny, a w czasie wakacji i ferii organizuje wypoczynek dla całych rodzin. W tym roku uruchomiono projekt „Domy Dobrej Energii”, który ma stanowić dodatkową pomoc. Projekt ten poza wsparciem finansowym placówek opiekuńczo-wychowawczych dla ma na celu zwiększenie troski o środowisko naturalne, przyczyniając się do ograniczenie skutków zmian klimatycznych. W kolejnym etapie projektu energia ze słońca zasili Rodzinny Dom Dziecka w Gostyninie oraz domy dziecka w Rypinie i Kaczkach Średnich w gminie Turek.

Montaż paneli fotowoltaicznych w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczawinie Kościelnym

Materiały prasowe: