24.02.2021

Grupa ORLEN doceniona za zaangażowanie społeczne na Litwie

Grupa ORLEN aktywnie angażuje się w inicjatywy społeczne i kulturalne na Litwie, wspiera również Polaków mieszkających w tym kraju. Dzięki zaangażowaniu ORLEN Lietuva zbudowano oddział dziecięcy w Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Bieżąca współpraca obejmuje także ważne projekty kulturalne i edukacyjne realizowane przez Dom Kultury Polskiej. W tym miejscu odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy, jako podziękowanie za wsparcie ORLEN Lietuva dla działalności ośrodka.

- Grupa ORLEN zarządza jedyną rafinerią w regionie państw bałtyckich, jesteśmy jedną z największych spółek na Litwie i kluczowym pracodawcą w regionie, a z tym wiąże się określona odpowiedzialność. Dlatego wszędzie tam gdzie realizujemy ważne inwestycje, nie zapominamy również o zadaniach społecznych. Najlepszym przykładem jest nasze wsparcie budowy oddziału dziecięcego hospicjum w Wilnie, prowadzonego przez siostrę Michaelę Rak. Jej determinacja w działaniu i olbrzymie zaangażowanie w pomoc innym stanowią inspirację, a jednocześnie nie pozwalają na obojętność. Dlatego nasze zaangażowanie we wsparcie tej placówki, a także innych ważnych inicjatyw społecznych, czy kulturalnych na Litwie traktujemy jako zobowiązanie długoterminowe – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Spółki z Grupy ORLEN działające na Litwie aktywnie wspierają Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, w którym dorośli, a także najmłodsi pacjenci otrzymują niezbędną pomoc medyczną. ORLEN Lietuva przekazała łącznie w ciągu trzech lat ok. 660 tys. euro na budowę oddziału dziecięcego w tej placówce i jej funkcjonowanie. W pomoc Hospicjum zaangażowała się też spółka ORLEN Baltic Retail, przekazując na ten cel 20 tys. euro. Spółka zapewnia też bieżące wsparcie placówki, przekazując karty paliwowe.

ORLEN Lietuva jest także stałym partnerem Domu Kultury Polskiej na Litwie, który organizuje szereg inicjatyw o charakterze kulturalnym i edukacyjnym skierowanych do Polaków mieszkających na Litwie. Ważnym projektem realizowanym przez litewską spółkę wspólnie z Domem Kultury Polskiej jest się także Wileńska Akademia Biznesu, w ramach której studenci przygotowywani są do wejścia na rynek pracy, również na przykładzie specyfiki funkcjonowania ORLEN Lietuva. Łącznie na wsparcie Domu Kultury Polskiej przeznaczane jest około 25 tys. euro rocznie.

Jako spółka odpowiedzialna społecznie, ORLEN Lietuva włączyła się też w walkę z rozprzestrzenianiem pandemii COVID-19 na Litwie. Spółka z Grupy ORLEN przekazała 1 milion masek, co oznacza, że średnio co trzeci mieszkaniec Litwy otrzymał maskę ochronną od ORLEN Lietuva. Dodatkowo spółka zapewniła niezbędne wyposażenie do walki z COVID-19 dla szpitali w Solecznikach, Możejkach, a także Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki i Centrum Ambulansowego.

ORLEN Lietuva jest jednym z największych płatników podatków na Litwie. Spółka z Grupy ORLEN to również kluczowy pracodawca w regionie. Obecnie zatrudnia bezpośrednio 1500 osób, a kolejne 4500 osób to pracownicy zewnętrznych firm usługowych i podwykonawczych.

Materiały prasowe: