03.10.2023

Postępowanie ofertowe „Wybór Generalnego Wykonawcy budowy stacji tankowania wodoru na SP 4272 Wałbrzych w formule EPC” nr PKN/2/001346/22

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr PKN/2/001346/22 dotyczącego: Wyboru Generalnego Wykonawcy budowy stacji tankowania wodoru na SP 4272 Wałbrzych w formule EPC, ORLEN S.A. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Wykonawcę wybrał Konsorcjum: ZBM S. A., PRF - Gás, Tecnologia e Construção, SA Reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum ZBM S.A.

Ww. postępowanie było prowadzone w związku z realizacją projektu pn. „Orlen for clean mobility – rozwój infrastruktury tankowania wodoru w Polsce” (dalej: Projekt), dotowanego w ramach Programu Priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”.