O firmie

ORLEN dla Płocka

Jesteśmy częścią społeczności i jej dobrym sąsiadem

Serce PKN ORLEN bije w Płocku, dlatego to właśnie tu od wielu lat prowadzimy najszersze działania wspierające nasze bezpośrednie otoczenie. Dążymy do umacniania partnerskich relacji ze wszystkimi interesariuszami, realizując długofalowe projekty naukowe, kulturalne i sportowe. Troszczymy się o środowisko i zdrowie mieszkańców. Chcemy, by wszystkie nasze działania przekładały się na podnoszenie jakości życia w całym regionie. 

Społeczeństwo

ORLEN aktywnie angażuje się we wsparcie społecznych inicjatyw służących mieszkańcom Płocka. Uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, realizujemy szereg działań dobroczynnych, a także propagujemy aktywny tryb życia. Rozpoczęliśmy unikatowy w skali kraju program prozdrowotny skoncentrowany na monitorowaniu stanu zdrowia płocczan, a także na profilaktyce i wsparciu opieki medycznej. Długofalowy rozwój regionu i podnoszenie jakości życia jego mieszkańców są na stałe wpisane w działania społeczne Koncernu. 

Wdrożony w 2019 roku pionierski program zdrowotny dla powiatu płockiego realizujemy wspólnie z Narodowym Instytutem Onkologii oraz Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc. W ciągu sześciu lat przeznaczymy 10 mln zł na m.in. monitorowanie stanu zdrowia, profilaktykę i leczenie chorób oraz podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. W ramach programu organizujemy „Miasteczko Zdrowia” umożliwiające mieszkańcom Płocka i okolic skorzystanie z bezpłatnych badań oraz konsultacji lekarskich. 

Częścią programu zdrowotnego jest również infolinia ułatwiająca dostęp do konsultacji i leczenia w Narodowym Instytucie Onkologii oraz w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. Infolinia obsługuje zgłoszenia z Płocka oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Projekt ten pozwoli na to, by w ciągu sześciu lat udzielić ponad 20 tys. specjalistycznych porad.

Inicjatywa rozpoczęta w 2003 roku we współpracy z Urzędem Miasta Płocka, której misją jest poprawa jakości życia mieszkańców. Wspieramy płockie stowarzyszenia, kluby oraz fundacje działające w obszarze opieki społecznej, kultury czy sportu. Podejmowane przez nas działania skupiają się głównie na konkursach grantowych, poprzez które finansujemy projekty wpisujące się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płock oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Środowisko

Od wielu lat konsekwentnie i świadomie dbamy o nasze otoczenie. Obok szeregu inwestycji prośrodowiskowych, na terenie i w sąsiedztwie naszego zakładu realizujemy projekty związane z odbudową ginących gatunków – pszczół kampinoskich oraz sokoła wędrownego. Angażujemy się również w sadzenie drzew i wysiewanie łąk kwietnych dla zapylaczy. Wspieramy naszych partnerów w edukacji mieszkańców dotyczącej ochrony środowiska.

Angażujemy się w projekty służące ochronie środowiska i zachowaniu bioróżnorodności. W zakładzie „zatrudniamy” ryby, które doczyszczają stawy i wodę, natomiast w sąsiedztwie płockiej rafinerii dbamy o ule zamieszkałe przez pszczoły kraińskie. W ostatnich latach liczba uli systematycznie rośnie. Pod opiekę Koncernu trafił także zagrożony wyginięciem gatunek pszczoły kampinoskiej. Nasze pasieki to nie tylko wsparcie odbudowy gatunków, ale również produkcja miodu. 

Zakład Produkcyjny PKN ORLEN w Płocku od 1999 roku jest domem dla sokołów wędrownych. Ptaki zamieszkujące teren zakładu są tu bezpieczne i mają komfortowe warunki lęgowe. Dotychczas sokola para wyprowadziła aż 54 pisklęta, które po zaobrączkowaniu trafiły do swojego naturalnego środowiska. Za wsparcie dla ochrony tych pięknych ptaków zostaliśmy nagrodzeni w 2020 roku tytułem „Partnera wspierania odbudowy populacji sokoła wędrownego w Polsce”.

O środowisko naturalne troszczymy się także w ramach wolontariatu pracowniczego. Na przypadające w 2021 roku dwudziestolecie Fundacji ORLEN nasi pracownicy zasadzili ponad 20 tys. drzew na terenie Nadleśnictwa Łąck koło Płocka. Ochotnicy wzięli też udział w akcji „Posiej z nami łąkę”. Tuż obok Zakładu Produkcyjnego w Płocku zazieleniliśmy już ponad 14 arów terenu. 

Wolontariusze Biura Ochrony Środowiska ORLEN posadzili ponad 200 roślin na terenie Płockiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego. Przestrzeń wokół budynku pozostawiała wiele do życzenia i nie zachęcała wychowanków do spędzania czasu na dworze. W ramach akcji „Zielone podwórko” nie tylko posadziliśmy drzewa, krzewy i byliny, ale także stworzyliśmy ogródek dla pszczół ze specjalnie oznaczonymi roślinami miododajnymi. 

Bezpieczeństwo

ORLEN od lat wyznacza standardy w dziedzinie bezpieczeństwa. Dzięki naszym działaniom bezpieczni są nie tylko nasi pracownicy, ale także otoczenie. Jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy zaawansowany technologicznie system kontroli szczelności instalacji przemysłowych. Nieustannie monitorujemy także jakość powietrza, a zebrane dane są dostępne w trybie ciągłym na stronie GIOŚ. Wyrazem naszej troski o bezpieczeństwo lokalnej społeczności jest także finansowanie jednostek Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb ratunkowych.

LDAR to system, który wykrywa nieszczelności w instalacjach przemysłowych, a następnie ich naprawę. Pozwala zmniejszyć emisję niezorganizowanych lotnych związków organicznych. ORLEN, jako odpowiedzialny środowiskowo i społecznie koncern, wdrożył LDAR jako pierwszy w kraju i do dziś wyznacza standardy w tym zakresie. W ramach prac wdrożeniowych przebadano kilkaset tysięcy potencjalnych punktów emisji w zakładzie w Płocku. Wdrożenie systemu potwierdziło wysoki - przekraczający 99% - poziom szczelności naszych instalacji rafineryjnych.

Jesteśmy świadomi naszego oddziaływania na otoczenie, dlatego prowadzimy stały monitoring emisji substancji do powietrza wokół Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Nowoczesna stacja, zlokalizowana na jednym z osiedli mieszkalnych Płocka, umożliwia bardzo precyzyjne pomiary. Ich wyniki są przesyłane do bazy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i umieszczane na stronie internetowej. Dane dostarczane przez ORLEN pozwalają ekspertom i inżynierom środowiska na bieżąco oceniać skuteczność naszych działań w zakresie ochrony środowiska. 

ORLEN jako dobry sąsiad dba nie tylko o bezpieczeństwo pracowników i procesów produkcyjnych. Od lat angażujemy się we wspieranie lokalnych służb, w tym oddziałów straży pożarnej z Płocka i okolic. Dzięki naszemu dofinansowaniu wielu jednostkom udało się nabyć nowe samochody, sprzęt ratowniczy oraz łącznościowy. Fundacja ORLEN w 2019 roku zainaugurowała też specjalny program szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Nauka, kultura i sport

Wiemy, jak ważne dla lokalnych społeczności są inicjatywy sportowe i kulturalne oraz edukacja. Promujemy aktywny tryb życia m.in. poprzez inwestycje w sieć rowerów miejskich. Jako sponsor przyczyniliśmy się do międzynarodowych sukcesów szczypiornistów ORLEN Wisły Płock, a także do powrotu piłkarzy nożnych Wisły Płock do Ekstraklasy. W obydwu klubach wspieramy także rozwój młodych talentów. Stawiamy również na rozwój, współpracując z płocką filią Politechniki Warszawskiej, która z naszą pomocą stale podnosi poziom naukowy. Od kilku lat jesteśmy też związani z Płocką Orkiestrą Symfoniczną i Muzeum Mazowieckim w Płocku.

W ramach zaangażowania w projekt Płockiego Roweru Miejskiego w 2020 roku rozbudowaliśmy system o 250 jednośladów i 25 stacji zlokalizowanych w Płocku, na jego obrzeżach i w pobliskich miejscowościach. To pozwoliło na podwojenie liczby dostępnych rowerów i zwiększyło liczbę stacji do 56. Dzięki temu, wśród miast z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys., Płock ma najbardziej rozbudowaną rowerową infrastrukturę w Polsce.

Angażujemy się we wspieranie szczypiornistów ORLEN Wisły Płock nie tylko ze względu na ogromną popularność tej dyscypliny w Płocku. Promocja sportu to dla nas także promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Sponsorujemy jeden z najsilniejszych polskich zespołów, który odnosi sukcesy także na arenie międzynarodowej. Z dumą kibicujemy wychowankom Wisły Płock, którzy reprezentują Polskę na wielkich imprezach, w tym na igrzyskach olimpijskich. Płoccy piłkarze ręczni angażują się w liczne akcje społeczne i edukacyjne Koncernu, takie jak „Zdrowie dla Płocka", „#WspieramyPolskę”, „Załóż maseczkę, zachowaj dystans”, „Wspieramy seniorów” czy „#DomowyWF z ORLEN Wisłą Płock”.

Wiemy, jak ważny dla płocczan jest sport, dlatego od lat wspieramy rozwój klubu piłkarskiego Wisła Płock. Jako główny sponsor konsekwentnie zwiększamy nasze zaangażowanie, przyczyniając się do stabilnej pozycji wizytówki Płocka w polskiej Ekstraklasie. Nie skupiamy się jedynie na wspieraniu pierwszego zespołu. Kładziemy również nacisk na rozwój dzieci i młodzieży, finansując rozwój Akademii Wisły Płock, od niedawna szkolącej zarówno chłopców, jak i dziewczynki. Płoccy piłkarze pomagają nam odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności, angażując się w takie akcje Koncernu, jak „Zdrowie dla Płocka”, „#WspieramyPolskę”, „Załóż maseczkę, zachowaj dystans” czy „Wspieramy seniorów”. 

PKN ORLEN od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską – Filią w Płocku. Naszym celem jest ciągłe wspieranie rozwoju uczelni i ścisła współpraca programowa pozwalająca firmie na pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów.  W ostatnich latach przekazaliśmy uczelni środki na wyposażenie pracowni laboratoryjnych, wspieramy też organizację sympozjów i konferencji naukowych. Co roku wyróżniamy najlepsze prace magisterskie, których tematy są związane z działalnością Koncernu. 

ORLEN konsekwentnie promuje płocką kulturę i sztukę. Od lat współpracujemy z m.in. Płocką Orkiestrą Symfoniczną i Muzeum Mazowieckim. To m.in. dzięki naszemu wsparciu płockie muzeum stale wzbogaca swoje zbiory, które już dziś należą do najbogatszych w Polsce i w Europie. Perłami budowanej od 2005 roku kolekcji art déco są obrazy Tamary Łempickiej i Jacka Malczewskiego ufundowane przez Koncern. W ramach stałej ekspozycji pt. „Secesja” można zobaczyć także inne obiekty, których zakup sponsorowaliśmy, w tym niezwykły kabriolet z 1926 roku – samochód Jowett Special Roadster.

Zobacz również

O FIRMIE

Odpowiedzialność

Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie. To credo wytycza drogę do nadrzędnego celu Grupy ORLEN – sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji energetycznej.