Kampania #DobryKierowca

Jako firma odpowiedzialna społecznie czujemy się zobowiązani do promocji bezpieczeństwa na drogach.

Ważnym elementem działalności sponsoringowej PKN ORLEN są akcje o charakterze społecznym i edukacyjnym. Jedną z takich inicjatyw jest długofalowa kampania #DobryKierowca. W jej ramach zawodnicy ORLEN Teamu, z Robertem Kubicą na czele, promują bezpieczne i odpowiedzialne zachowania na drogach, zachęcając do troski o wszystkich użytkowników dróg. Działania edukacyjne są prowadzone zarówno za pomocą kampanii w mediach tradycyjnych i społecznościowych, jak również podczas wydarzeń specjalnych. Oprócz bezpieczeństwa na drodze kampania #DobryKierowca wspiera również odpowiedzialne postawy środowiskowe i działania na rzecz lokalnych społeczności.