O FIRMIE

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Z myślą o przyszłych pokoleniach

Z myślą o przyszłych pokoleniach PKN ORLEN realizuje szereg działań społecznych. Wynikają one z wewnętrznych aktów, ale także z tych międzynarodowych, takich jak rezolucja ONZ – Agenda 2030, w której określono Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Działania Grupy ORLEN wpisują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, a Agenda 2030 jest jednym z filarów naszej strategii. Ze względu na szeroki zakres działalności PKN ORLEN inicjatywy firmy wspierają wszystkie 17 celów. Szczególny nacisk kładziemy na cele kluczowe i dodatkowe dla branży paliwowo-energetycznej. 

Cele Zrównoważonego Rozwoju wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Należy przez to rozumieć, że nasze projekty przekładają się na realizację nawet kilku celów jednocześnie.


Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju


Dodatkowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla branży paliwowo-energetycznej

 • Udział PKN ORLEN w kampanii informacyjnej promującej odpowiedzialną konsumpcję oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
 • Publikacja autorskiego zeszytu PKN ORLEN pt. „Petrochemia ma przyszłość”
 • PKN ORLEN partnerem kampanii społecznej „Wybieram 590 - sobota dla Polski”
 • PKN ORLEN wspiera rodzimy biznes
 • PKN ORLEN współpracuje z ponad 170 polskimi producentami
 • PKN ORLEN największym w Polsce dystrybutorem produktów sprawiedliwego handlu
 • PKN ORLEN wspiera rząd w walce z szarą strefą na rynku paliw
 • Publikacja Raportu Zintegrowanego Grupy ORLEN za 2018 rok
 • Dobre praktyki ORLENU w Raporcie FOB
 • Publikacja broszury środowiskowej PKN ORLEN
 • Blisko milion pszczół zamieszkało w pasiece ustawionej na pograniczu Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN i terenu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płocku
 • Konferencja „Pszczoła w życiu człowieka. Bioróżnorodność i ochrona”
 • Kampania społeczna #DobryKierowca
 • Akcja wolontariuszy PKN ORLEN w Nadleśnictwie Płock
 • Akcja „Drzewko za butelkę”
 • Proekologiczne inwestycje ORLEN Południe

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie

Jako firma odpowiedzialna społecznie prowadzimy inicjatywy, które nie tylko są związane z naszą biznesową działalnością. Realizujemy także wiele innych działań z zakresu CSR. Wśród nich znajdziemy projekty, które skupiają się m.in. na rzeczywistej ochronie zdrowia i promocji zdrowego stylu życia, walce z ubóstwem, edukacji czy zmniejszaniu nierówności.

 • Projekt prozdrowotny dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego
 • Miasteczko Zdrowia w Płocku
 • Przekazanie specjalistycznego sprzętu na rzecz szpitala w Lipnie
 • Piąta edycja Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Grupie ORLEN
 • Jubileuszowy Bieg po Nowe Życie
 • Wsparcie Fundacji ORLEN dla polskiej transplantologii
 • Dzień Pacjenta w Aninie
 • PKN ORLEN wspiera rządowy program SKS
 • „Dzień Strażaka na sportowo” w Rypinie
 • Bezpłatna lekcja pływania w Płocku
 • Spotkanie z mistrzem świata Pawłem Korzeniowskim w Płocku
 • ORLEN WARSAW MARATHON
 • Verva Street Racing