Zrównoważony rozwój

Zielone Finansowanie


Zrównoważony rozwój odgrywa istotną rolę w budowaniu multienergetycznego Koncernu i strategii biznesowej ORLEN2030. W swojej strategii zrównoważonego rozwoju PKN ORLEN priorytetowo traktuje realizację ambitnych celów Porozumienia Paryskiego, Agendy 2030 ONZ oraz Europejskiego Zielonego Ładu. Przekształca wyzwania związane ze zmianami klimatu w nowe możliwości. PKN ORLEN zamierza stać się liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Planowane działania gwarantują zrównoważony rozwój nowoczesnego, niskoemisyjnego i oszczędnego w zasoby Koncernu.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju ORLENU zespala 15 projektów w 6 filarów skoncentrowanych na tworzeniu wartości społecznej i zarządzaniu ryzykiem środowiskowym. 

W celu wsparcia rozwoju Zrównoważonego Portfela Finansowego (tzw. Sustainable Finance portfolio) oraz zaspokojenia potrzeb w zakresie zielonego finansowania, PKN ORLEN opracował zasady finansowania zielonych inwestycji w dokumencie Green Finance Framework, które spełniają najwyższe standardy przejrzystości i ujawniania informacji oraz są zgodne z ICMA Green Bond Principles (GBP).

​Ponadto PKN ORLEN otrzymał certyfikat Climate Bonds Standard dla przyszłych projektów z zakresu czystej infrastruktury transportowej. Climate Bonds Certification prezentuje standardy najlepszych praktyk w zakresie integralności klimatycznej, zarządzania wpływami i przejrzystości. Aktywa, które otrzymają certyfikat, są zgodne z Porozumieniem Paryskim, zakładającym ograniczenie średniego wzrostu temperatury na Ziemi znacznie poniżej 2 °C, czyli osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku lub wcześniej

Przegląd odpowiednich dokumentów