O firmie

Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie.

Jesteśmy zintegrowanym koncernem multienergetycznym, prowadzącym działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Zapewniamy energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, a nasze zaawansowane produkty dostępne są w blisko 100 krajach na 6 kontynentach.

Konsekwentnie budujemy pozycję regionalnego lidera transformacji energetycznej, wdrażając czyste, przyjazne środowisku technologie oraz energetykę opartą o nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Nasze działania podporządkowane są realizacji strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. 

Nasza wizja

Nowe technologie, trendy środowiskowe i konsumenckie zmieniają świat, w którym żyjemy i prowadzimy biznes. Traktujemy je jako szansę, by wspólnie z naszym otoczeniem rozwijać zrównoważony model działalności, stając się tym samym liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. 

Strategia zrównoważonego rozwoju

Siłą napędową strategii ORLEN2030 jest zrównoważony rozwój. Nasze podejście pozwala wykorzystać szanse i możliwości wynikające ze zmian otoczenia i kreować wartość społecznie odpowiedzialnej transformacji energetycznej Koncernu. Strategią Zrównoważonego Rozwoju ORLEN realizuje ambitne cele Porozumienia Paryskiego, Agendy 2030 ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu.

Strategia ORLEN2030

Energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia wytyczają drogę transformacji Grupy ORLEN do 2030 roku. Rozwój nowych obszarów działalności uwzględnia zmiany technologiczne, trendy środowiskowe i konsumenckie. Realizacja strategii doprowadzi do dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów Koncernu, wpisując się w długofalowy cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Poznaj ORLEN

Rafineria

Moc rafineryjna na kluczowych rynkach
ORLEN2020 ≈36 mln ton /rok
ORLEN2030 ≈45 mln ton /rok
Produkcja biopaliw, w tym 2G (spełniających NCW/NCR)
ORLEN2020 ≈0,3 mln ton
ORLEN2030 ≈2 mln ton

Petrochemia

Udział specjalistycznych produktów petrochemicznych w portfelu
ORLEN2020 ≈16%
ORLEN2030 ≈25%
Moc zainstalowana w recyklingu
ORLEN2020
ORLEN2030 0,3-0,4 mln ton

Energetyka

Moc zainstalowana w OZE, w tym w energetyce wiatrowej i słonecznej
ORLEN2020 0,7 GW
ORLEN2030 >2,5 GW
Moc zainstalowana w źródłach gazowych
ORLEN2020 1,1 GW
ORLEN2030 >2 GW

Detal

Liczba stacji paliw na rynkach w Europie Środkowej
ORLEN2020 >2 550 na 5 rynkach
ORLEN2030 >3 500 na 7 rynkach
Liczba stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych
ORLEN2020 ≈115
ORLEN2030 >1 000

Wydobycie

Dzienne wydobycie węglowodorów
ORLEN2020 ≈16,2 tys. boe/d
ORLEN2030 ≈50 tys. boe/d
Pokrycie własnego zapotrzebowania na gaz przez zintegrowane wydobycie
ORLEN2020 ≈2%
ORLEN2030 ≈20%

Co robimy?