Zobacz także:
Polityka dobroczynności PKN ORLEN

Deklaracja

33744688_xl.jpg

Realizując "Politykę dobroczynności" PKN ORLEN S.A. pragnie jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego pracodawcy, członka społeczności, dobrego sąsiada. Stanowi ona zatem istotny element społecznej odpowiedzialności Koncernu. Należy jednocześnie podkreślić, że działalność dobroczynna jest tylko jedną z form pomocy udzielanej przez PKN ORLEN S.A. Bardzo ważnym elementem tej działalności są akcje prowadzone od lat przez wolontariuszy - pracowników Koncernu, głównie na rzecz....czytaj więcej


Priorytety działalności dobroczynnej

PKN ORLEN od wielu lat wspomaga inicjatywy służące ochronie życia i zdrowia. Pragniemy w szczególności pomagać ratować ludzkie życie, w tym zwłaszcza w sytuacjach, gdy jest to możliwe tylko dzięki szybkiej pomocy wyspecjalizowanych służb ratowniczych, tak bardzo uzależnionych od nowoczesnego i sprawnego ...czytaj więcej

Zasady udzielania darowizn

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. udziela darowizn bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Fundacji ORLEN - DAR SERCA. Wszystkie otrzymane prośby o wsparcie są wnikliwie analizowane i oceniane, zgodnie z priorytetami działalności dobroczynnej oraz ustalonymi w danym roku obszarami tej działalności i ...czytaj więcej

Zasady wykorzystywania darowizn

Wszelkie obowiązki obdarowanego, z tytułu udzielonej przez Koncern darowizny, są określone w umowie darowizny. Darowizna może być wykorzystana wyłącznie zgodnie z celem określonym w umowie. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli taka możliwość zostanie przewidziana w umowie, dopuszcza się wykorzystanie ...czytaj więcej

Zasady rozliczania darowizn

Obdarowany jest zobowiązany do rozliczenia darowizny na zasadach i w terminie określonym w umowie darowizny. Dokumenty finansowe i inne materiały potwierdzające wykorzystanie darowizny powinny być sporządzone rzetelnie i nie mogą budzić wątpliwości pod względem merytorycznym i formalnym. Wszystkie kopie dok ...czytaj więcej

​​

 

 ​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI