Relacje inwestorskie

Raporty i publikacje

Raporty bieżące

 • Nr 42/2007 06-07-2007

  PKN ORLEN S.A. podpisał z EXATEL S.A. umowę sprzedaży udziałów w spółce NOM

 • Nr 41/2007 05-07-2007

  Otwarcie postępowania likwidacyjnego ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o.

 • Nr 40/2007 29-06-2007

  Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w Motell Sp. z o.o.

 • Nr 39/2007 28-06-2007

  Projekcje wskaźnika dźwigni finansowej Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. na lata 2007-2012

 • Nr 38/2007 27-06-2007

  Moody`s przyznał PKN ORLEN rating Baa3 oraz tymczasowy rating Baa3 dla planowanych Euroobligacji PKN ORLEN.

 • Nr 37/2007 15-06-2007

  PKN ORLEN S.A. zakupił szwedzką spółkę Aktiebolaget Grundstenen 108770

 • Nr 36/2007 14-06-2007

  Unipetrol a.s. zakupił spółkę Garo Estates s.r.o.

 • Nr 35/2007 12-06-2007

  Planowana wysokość wydatków inwestycyjnych dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. na lata 2007-2012

 • Nr 34/2007 04-06-2007

  Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN w dniu 31 maja 2007 roku

 • Nr 33/2007 04-06-2007

  Założenia Programu Tworzenia Wartości dla Mazeikiu Nafta - strategia integracji PKN ORLEN z Mazeikiu Nafta

 • Nr 32/2007 31-05-2007

  Treść uchwał podjętych przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 31 maja 2007 roku.

 • Nr 31/2007 30-05-2007

  Powołanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na nową kadencję

 • Nr 30/2007 31-05-2007

  Zaktualizowane oświadczenie wobec zasad ładu korporacyjnego

 • Nr 29/2007 30-05-2007

  Kandydaci do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. zgłoszeni przez Commercial Union PTE BPH CU WBK S.A. oraz ING Nationale-Nederlanden Polska PTE S.A.

 • Nr 28/2007 30-05-2007

  Rezygnacja Pana Wiesława Rozłuckiego z ubiegania się o wybór do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w następnej kadencji

 • Nr 27/2007 24-05-2007

  Ocena sytuacji PKN ORLEN S.A. przedstawiona przez Radę Nadzorczą PKN ORLEN S.A.

 • Nr 26/2007 17-05-2007

  Rafineria Nafty Jedlicze S.A. zbyła udziały w Ran-Petromex Sp. z o.o.

 • Nr 25/2007 15-05-2007

  Dane finansowe PKN ORLEN za 1. kwartał 2007r. według segmentów działalności wraz z komentarzem oraz wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na te wyniki finansowe.

 • Nr 24/2007 09-05-2007

  Kaucuk a.s. nabył udziały w spółce Butadien Kralupy a.s.

 • Nr 23/2007 08-05-2007

  Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN zwołanego na dzień 31 maja 2007 roku

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.