Gospodarka o obiegu zamkniętym

Technologia napędza również rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy). Gospodarka o obiegu zamkniętym jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na surowce. To strategia rozwoju, która umożliwia wzrost dobrobytu przy jednoczesnym zmniejszeniu i optymalizacji zużycia zasobów.

Biznes był do tej pory zamknięty w linearnym modelu produkcji i konsumpcji, zaspakajanej jedynie poprzez zakup dóbr trwałego użytku. Obecnie zaczynają obowiązywać modele współdzielenia i współodpowiedzialności. Firma jako właściciel produktu będzie za niego odpowiedzialna od jego zaprojektowania po utylizację. Obowiązek recyklingu spoczywa w tej chwili na producencie oraz konsumencie.

Produkt jako usługa ułatwi to zadanie i wpisuje się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, a dodatkowo umożliwia obniżenie kosztów zaspokajania potrzeb. Zamiast kupować dobra trwałego użytku zapłacimy, tylko za korzystanie z nich, a w tym wspierać nas będą narzędzia cyfrowe.