Zrównoważony rozwój

Raporty i wskaźniki

Poniżej znajdziesz dokumenty oraz dane kluczowe dla strategii zrównoważonego rozwoju Grupy ORLEN.

Emisje Grupy ORLEN

Zgodnie ze strategią biznesową ORLEN2030 i strategią dekarbonizacji do 2050, Grupa ORLEN wprowadziła do raportowania środowiskowego tzw. zakres 3 (scope 3), który pozwala na obliczenie całkowitych emisji gazów cieplarnianych. Publikujemy informacje na temat własnych emisji, tych generowanych przez dostawców oraz emisji związanych z użyciem produktów przez końcowych odbiorców.

O firmie

Raport zintegrowany PKN ORLEN 2021

To nowoczesne narzędzie komunikacji firmy z rynkiem, które wychodzi naprzeciw nowym regulacjom w zakresie prezentacji danych finansowych i niefinansowych.

O firmie

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN.

O firmie

Polityka Ochrony Praw Człowieka

Poszanowanie praw człowieka leży u podstaw działalności Grupy ORLEN. To także niekwestionowana, fundamentalna wartość kultury i strategii korporacyjnej firmy.

Do pobrania