Zrównoważony rozwój

Ślad węglowy organizacji

Emisje za 2021 oraz 2022 wyniosły 0 ton.

Podsumowanie

Rekalkulacje wykonano na podstawie dostępnych danych. Spółka Rafineria Gdańska, jako następca prawny LOTOS Asfalt i Rafinerii Gdańskiej przed konsolidacją nie była w stanie przekazać wszystkich danych dotyczących Zakresu III za lata 2019-2021.