Benzyna bezołowiowa 95

Charakterystyka
Produkowana przez PKN ORLEN benzyna bezołowiowa o wartość liczby oktanowej badawczej 95 to EuroSuper 95 Benzynę wzbogacono najwyższej jakości dodatkami uszlachetniającymi, detergencyjnym, antykorozyjnym i antyutleniającym. Detergent umożliwia utrzymanie w czystości układu dolotowego silnika, ogranicza tworzenie się osadów na zaworach dolotowych i w komorze spalania (potwierdzone w testach stanowiskowych na silniku Mercedes Benz M102E - Metoda CEC F-05-93 Inlet Valve Cleanliness in the MB M102E Engine). Inhibitor korozji chroni przed korozją silnik i układ paliwowy samochodu. Wyniki specjalnego testu badawczego dowodzą, że zastosowane dodatki w znacznym stopniu ograniczają zużycie paliwa i tworzenie się osadów, zmniejszają także ryzyko uszkodzeń i chronią silnik.
Benzyna EuroSuper 95 pozwala na wykorzystanie pełni mocy samochodu, zapewniając równomierną pracę silnika, co sprzyja zmniejszonemu zużyciu paliwa. Dodatki antyutleniające zapobiegają starzeniu benzyny, poprawiają jej stabilność i hamują zjawisko pogarszania się jego właściwości w ciągu magazynowania, przejawiające się ciemieniem paliwa, tworzeniem żywic i osadów.
Ponadto benzyna bezołowiowa EuroSuper 95 sprawia, że silnik prawidłowo pracuje nawet w warunkach dużego obciążenia, zarówno w niskiej, jak i w wysokiej temperaturze. Stosowanie benzyny EuroSuper 95 umożliwia wydłużenie okresu wymiany oleju, zmniejszając w ten sposób jego zużycie. Wydłuża się także żywotność świec i układu wydechowego. Benzyna EuroSuper 95 chroni katalizator i przedłuża jego trwałość oraz zmniejsza emisję węglowodorów do atmosfery. Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno)manganowego (MMT).

Zastosowanie
Paliwo przeznaczone jest do silników benzynowych z zapłonem iskrowym, których konstrukcja pozwala na stosowanie benzyny bezołowiowej.

Właściwości

Parametr Jednostka Wartość*) Metoda badań**)
Liczba oktanowa badawcza(RON), min. - 95,0 PN-EN ISO 5164
Liczba oktanowa motorowa (MON), min. - 85,0 PN-EN ISO 5163
Zawartość ołowiu, maks. mg/l 5,0 PN-EN 237
Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 720,0-775,0 PN-EN ISO 12185
      PN-EN ISO 3675
Zawartość siarki, maks.   10,0 PN-EN ISO 20884
      PN-EN ISO 20846
      PN-EN ISO 13032
Zawartość manganu, maks. mg/l 2,0 PN-EN 16135
      PN-EN 16136
      PN-EN ISO 20846
Okres indukcyjny, min. minuty 360 PN-ISO 7536
Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem), maks. mg/100 ml 5 PN-EN ISO 6246
Badanie działania korodującego na miedź  (czas: 3 h, temp.: 50 oC) klasa klasa 1 PN-EN ISO 2160
Wygląd - jasna i przezroczysta ocena wizualna
Zawartość węglowodorów typu %(V/V)   PN-EN 15553
      PN-EN ISO 22854
- olefinowego, maks.   18,0  
- aromatycznego, maks.   35,0  
Zawartość benzenu, maks. %(V/V) 1,00 PN-EN 238
      PN-EN 12177
      PN-EN ISO 22854
Zawartość tlenu, maks. %(m/m) 2,7 PN-EN 1601
      PN-EN 13132
      PN-EN ISO 22854
Zawartość związków tlenowych %(V/V)   PN-EN 1601
- metanol, maks.   3,0 PN-EN 13132
- etanol, maks.   5,0 PN-EN ISO 22854
- alkohol izopropylowy, maks.   Zawartość
objętościowa
w produkcie
komponowania
ograniczoną
maksymalną
zawartością
tlenu 2,7%(m/m)
 
- alkohol izobutylowy, maks.    
- alkohol tert-butylowy, maks.    
- etery (z 5 lub więcej atomami węgla), maks.    
- inne związki organiczne zawierające tlen, maks.    
Prężność par (VP) ***) kPa   PN-EN 13016-1
okres letni, min.   45,0  
okres letni, maks.   60,0  
okres przejściowy, min.   45,0  
okres przejściowy, maks.   90,0  
okres zimowy, min.   60,0  
okres zimowy, maks.   90,0  
Destylacja: %(V/V)   PN-EN ISO 3405
- do temp. 70 oC odparowuje (E70) ***)      
okres letni, min.   20,0  
okres letni, maks.   48,0  
okres przejściowy, min.   20,0  
okres przejściowy, maks.   50,0  
okres zimowy, min.   22,0  
okres zimowy, maks.   50,0  
- do temp. 100 oC odparowuje (E100)   46,0-71,0  
- do temp. 150 oC odparowuje (E150), min.   75,0  
Temperatura końca destylacji (FBP), maks. oC 210 PN-EN ISO 3405
Pozostałość po destylacji, maks. %(V/V) 2 PN-EN ISO 3405
Indeks lotności (VLI) ***) - 1150 PN-EN 228
okres przejściowy, maks.      
*) Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października poz. 1680.
**)**) wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r. poz. 1679).
***)Wymagania odnośnie parametrów lotnościowych benzyny dla krajowych warunków klimatycznych są określone w zależności od okresu:
a) letniego – od dnia 1 maja do dnia 30 września.
b) przejściowego – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października,
c) zimowego – od dnia 1 listopada do końca lutego.
Jesteś zainteresowany hurtowym zakupem paliw? Prześlij zapytanie:
Określ parametry zapytania

Jaki produkt?
Dodatkowe uwagi:
Podaj dane kontaktowe
Nazwa firmy:
Miejscowość:
Powiat:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Wpisz kod z obrazka:
 

NASZE MARKI