VERVA ON - paliwo premium (tylko w sieci ORLEN)

Charakterystyka
Paliwa Premium VERVA produkujemy ze starannie dobranych komponentów, których jakość kontrolowana jest w sposób ciągły na każdym etapie produkcji w nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie rafinerii w Płocku.

Spełniają rygorystyczne wymagania europejskie dla paliw z grupy tzw. "bezsiarkowych" - zawartość siarki poniżej 10 mg/kg.

Ze względu na własciwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtra - CFPP) rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego VERVA ON – B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego oraz klasę 2 odpowiadającą paliwu klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego:

- olej napędowy VERVA ON gatunek B o CFPP nie wyższej niż 0 oC,
- olej napędowy VERVA ON gatunek D o CFPP nie wyższej niż -10 oC,
- olej napędowy VERVA ON gatunek F o CFPP nie wyższej niż -20 oC,
- olej napędowy VERVA ON klasa 2 o CFPP nie wyższej niż -32 oC i temperaturze mętnienia nie wyższej niż -22 oC.

Olej napędowy VERVA ON o właściwościach podanych w poniższym zestawieniu stosuje się w okresach: - gatunek B dla klimatu umiarkowanego – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września, - gatunek D dla klimatu umiarkowanego – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada, - gatunek F dla klimatu umiarkowanego lub klasa 2 dla klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego - w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego.

Verva ON to produkt szczególne zalecany do samochodów osobowych, wyposażonych w nowoczesne silniki Diesla z pompo-wtryskiwaczami jak również z systemem typu "common rail".

Podwyższona liczba cetanowa oleju VERVA (55 wobec standardowego 51) poprawia właściwości eksploatacyjne pojazdu - ułatwia rozruch i obniża temperaturę pracy silnika.

Zastosowane specjalne dodatki smarne w VERVA ON zmniejszają zużycie paliwa i przyczyniają się do wydłużenia okresu bezawaryjnej eksploatacji pomp w układzie wtryskowym.

VERVA ON wpływa korzystnie na żywotność silnika, zwiększając mechaniczną trwałość jego elementów (cylindrów, tłoków, pierścieni i zawarów).

Dodatki uszlachetniające zastosowane w oleju napędowym VERVA ON:

  • czyszczące - zapewnienie utrzymania czystości układu dolotowego i wtryskowego silnika, eliminacja osadów powstałych podczas stosowania paliwa nieznanego pochodzenia
  • antykorozyjne - zabezpieczenie silnika przez obniżenie korozyjności środowiska w układzie zasilania, spalania i wydechowym
  • przeciwutleniające - ochrona przed degradacją i zapewnienie wysokiej stabilności paliw podczas przechowywania.

Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Zastosowanie
Paliwa najnowszej generacji VERVA stworzyliśmy z myślą o poprawie warunków pracy silnika w różnych warunkach atmosferycznych i przy zmiennym obciążeniu. Podwyższona zawartość dodatku myjącego zapewnia utrzymanie w czystości układu dolotowego, a wręcz pozwala na wyeliminowanie osadów powstałych podczas stosowania wcześniej paliwa nieznanego pochodzenia.

Właściwości

Właściwości Jednostka Zakres
minimum/maksimum
Metoda badania
Liczba cetanowa 55,0 1) / - PN-EN ISO 5165
Indeks cetanowy 46,0 / - PN-EN ISO 4264
Gęstość w temperaturze 15°C
- dla gatunków B, D i F
- dla klasy 1
kg/m3

820 / 845
800 / 845
PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
Zawartość wielopieścieniowych węglowodorów aromatycznych %(m/m) - / 7,0 PN-EN 12916
Zawartość siarki mg/kg - / 10,0 PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
Temperatura zapłonu, min. °C 56 PN-EN  ISO 2719
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)
-dla gatunku B
-dla gatunku D
-dla gatunku F
-dla klasy 2
°C

- / 0
- / -10
- / -20
- / -32

PN-EN 116

 

NASZE MARKI