Zobacz także:
Oferta Grupy ORLEN

Zapraszamy do zapoznania się z kompletną ofertą handlową spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN. Po wybraniu interesującej Państwa pozycji nastąpi przekierowanie do strony internetowej spółki, w ofercie której znajduje się poszukiwany produkt lub usługa. Na każdej z docelowych witryn prezentujemy aktualny, szczegółowy opis oferty wraz z niezbędnymi danymi kontaktowymi do specjalistów, którzy udzielą Państwu wyczerpujących informacji.

Wybierz produkt
Benzyny silnikowe (Płock)
Oleje napędowe (Płock)
Oleje opałowe (Płock)
Oleje opałowe (Jedlicze)
Oleje opałowe (Trzebinia)
Oleje bazowe
Gaz płynny
Gaz ziemny
Bio-paliwa
Paliwa żeglugowe
Paliwa lotnicze
Karty paliwowe
Oleje silnikowe
Oleje przekładniowe
Oleje dla rolnictwa AGRO
Oleje hydrauliczne
Oleje przemysłowe
Płyny hamulcowe
Płyny eksploatacyjne
Rozpuszczalniki (ORLEN Oil)
Rozpuszczalniki (Rafineria Jedlicze)
Nafty
Smary
Gliceryna techniczna
Kosmetyki i chemia samochodowa
Asfalty drogowe
Asfalty przemysłowe
Węglowodory aromatyczne
Produkty energetyczne (azot, tlen, siarka…)
Petrochemikalia
Polichlorek Winylu (PCW)
Granulaty PCW
Mieszanki na bazie PCW
Płyty z PCW
Nawozy azotowe
Ług sodowy
Soda kaustyczna
Sól jodowana
Sól peklująca
Tabletki solne
Brykiety solne
Sól przemysłowa
Sól paszowa
Sól odpadowa
Solanka przemysłowa
Sól spożywcza
Wpusty kablowe
Korki zaślepiające
Elementy pomiarowe przepływów
Odmierzacze paliw, LPG i Ad-Blue
Systemy kontrolno-pomiarowe dla stacji
Energia elektryczna i cieplna
Wybierz usługę
Hurtowa sprzedaż paliw (PKN ORLEN)
Internetowa obsługa sprzedaży paliw
Hurtowa sprzedaż paliw (ORLEN Paliwa)
Sprzedaż hurtowa gazu płynnego
Dostawy paliw żeglugowych (bunkrowanie)
Dostawy autogazu (LPG)
Analiza produktów naftowych
Odsiarczanie produktów naftowych
Samochodowy transport paliw i chemii
Magazynowanie i logistyka paliw silnikowych
Przewozy kolejowe i ekspedycja
Serwis stacji paliw
Serwis baz paliwowych
Power Service - specjalistyczny serwis olejowy
Budowa stacji LPG
Instalacje przemysłowe na gaz płynny
Serwis i czyszczenie taboru kolejowego
Czyszczenie akwenów portowych
Czyszczenie separatorów olejowych
Odbiór odpadów i wód zaolejonych ze statków
Termiczne przekształcanie odpadów
Regeneracja Olejów Odpadowych
Zbiórka olejów odpadowych
Zagospodarowywanie odpadów
Analizy z zakresu ochrony środowiska
Ochrona środowiska
Monitoring środowiska
Remonty sprężarek
Remonty turbin
Remonty pomp
Remonty przekładni
Remonty granulatorów i wirówek
Remonty urządzeń dźwignicowych
Remonty urządzeń dla stacji paliw
Dostawa i serwis automatyki i elektryki
Dostawa i serwis urządzeń klimatyzacyjnych
Dostawa i sewis urządzeń analityki przemysłowej
Serwis aparatury pomiarowej i regulacyjnej
Przemysłowe systemy sterowania DCS/ESD
Systemy bezpieczeństwa technicznego
Projektowanie obiektów i rozwiązań przemysłowych
Serwis sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Analiza środowiska na stanowiskach pracy
BHP i p.poż
Legalizacja odmierzaczy paliw i LPG
Wzorcowanie sond pomiarowych
Systemy monitorowania zbiorników paliw
Kontrola transportu paliw
Systemy zabezpieczeń technicznych
Konwojowanie majątku
Ochrona fizyczna
Badania antypodsłuchowe
Szkolenia
Szkoły językowe
Doradztwo personalne i konsulting
Pozyskiwanie funduszy UE
Powierzchnie szkoleniowo-konferencyjne
Wynajem powierzchni biurowych
Tereny inwestycyjne
Obsługa rachunkowo-księgowa
Obsługa wynagrodzeń
Obsługa inwentaryzacji
Zarządzanie nieruchomościami
Catering & gastronomia
Usługi medyczne

NASZE MARKI