First name:
Surname:
Editorial office:
Information from the region:
Telephone No.:
E-mail:
Email confirmation:
I request the news on following subjects:
 
Copy the code from the diagram:
Klauzula informacyjna
 1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
 2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. przesyłanie informacji nt. działalności PKN ORLEN S.A. z wykorzystaniem serwisów informacyjnych funkcjonujących w PKN ORLEN S.A., w których się Pan/Pani zarejestrował/-a w tym w ramach Biuletynu Biura Prasowego PKN ORLEN S.A.,
  2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane przez Panią/Pana do PKN ORLEN S.A. pocztą elektroniczną,
  3. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
  Więcej...
 
 

OUR BRANDS