Relacje Inwestorskie

Akcje i obligacje

Zielone finansowanie

Zrównoważony rozwój odgrywa istotną rolę w budowaniu multienergetycznego Koncernu i strategii biznesowej PKN ORLEN 2030. W swojej strategii zrównoważonego rozwoju PKN ORLEN priorytetowo traktuje realizację ambitnych celów Porozumienia Paryskiego, Agendy 2030 ONZ oraz Europejskiego Zielonego Ładu. Przekształca wyzwania związane ze zmianami klimatu w nowe możliwości. PKN ORLEN zamierza stać się liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Planowane działania gwarantują zrównoważony rozwój nowoczesnego, niskoemisyjnego i oszczędnego w zasoby Koncernu.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju ORLENU zespala 15 projektów w 6 filarów skoncentrowanych na tworzeniu wartości społecznej i zarządzaniu ryzykiem środowiskowym. 

W celu wsparcia rozwoju Zrównoważonego Portfela Finansowego (tzw. Sustainable Finance portfolio) oraz zaspokojenia potrzeb w zakresie zielonego finansowania, PKN ORLEN opracował zasady finansowania zielonych inwestycji w dokumencie Green Finance Framework, które spełniają najwyższe standardy przejrzystości i ujawniania informacji oraz są zgodne z ICMA Green Bond Principles (GBP).

​Ponadto PKN Orlen otrzymał certyfikat Climate Bonds Standard dla przyszłych projektów z zakresu czystej infrastruktury transportowej. Climate Bonds Certification prezentuje standardy najlepszych praktyk w zakresie integralności klimatycznej, zarządzania wpływami i przejrzystości. Aktywa, które otrzymają Certyfikat są zgodne z Porozumieniem Paryskim, zakładającym ograniczenie średniego wzrostu temperatury na Ziemi znacznie poniżej 2 °C, czyli osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku lub wcześniej

Certyfikat Climate Bonds Standard

Przegląd odpowiednich dokumentów

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.