Paliwo do turbinowych silników (Jet A-1)

Charakterystyka

Paliwo do turbinowych silników lotniczych Jet A-1 produkowane jest z komponentów uzyskiwanych w określonym reżimie technologicznym w procesach hydroodsiarczania, hydrokrakingu i destylacji. Komponenty odpowiadają ustalonym wymaganiom jakościowym. Paliwo jest uszlachetniane dodatkami (antyutleniającym i antyelektrostatycznym).

Spełnia wymagania Normy Zakładowej ZN-ORLEN-34 “Paliwo do turbinowych silników lotniczych Jet A-1”, która jest opracowana na podstawie:

Wymagania szczegółowe opracowane na podstawie Brytyjskiej Normy Obronnej, dokumencie British Ministry of Defence, Defence Standard 91-091 (DEF STAN 91-091), wydanie 11 z dn. 28 października 2019 r. „Turbine Fuel, Aviation Kerosine Type, Jet A-1. NATO Code: F-35”, Joint Service Designation: AVTUR oraz wymagań jakościowych paliwa lotniczego w zakresie połączonych systemów operacyjnych „Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated System – AFQRJOS”, Product Specifications Biulletin 125, Aviation Fuel Quality Requirements, wydanie 31 z listopada 2019 r., Joint Inspection Group (JIG).

Zastosowanie

Paliwo lotnicze Jet A-1 jest przeznaczone do napędu turbinowych silników lotniczych.

Właściwości

Właściwość Jednostka Zakres
Metody badań
minimum maximum
WYGLĄD
1) Wygląd zewnętrzny - czyste, jasne i wizualnie wolne od cząstek stałych i nierozpuszczonej wody w temp. oto-czenia paliwa wzrokowo
2) Barwa - podawać wynik ASTM D 156
ASTM D 6045
3) Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/l - 1,0 ASTM D 5452

4) Zawartość zanieczyszczeń, łącznie w poszczególnych przedziałach wielkości cząstek i kod PN-ISO

≥ 4 µm(c) cząstka/ml podawać wynik ​ IP 565
​Kod ISO podawać wynik ​ ​PN-ISO 4406

≥ 6 µm(c) cząstka/ml podawać wynik ​ IP 565
Kod ISO podawać wynik ​ ​PN-ISO 4406

≥ 14 µm(c) cząstka/ml podawać wynik ​ IP 565
Kod ISO podawać wynik ​ PN-ISO 4406

≥ 21 µm(c) cząstka/ml podawać wynik ​ IP 565
Kod ISO podawać wynik ​ ​PN-ISO 4406

≥ 25 µm(c) cząstka/ml podawać wynik ​ ​ IP 565 
Kod ISO podawać wynik ​ ​​PN-ISO 4406
​​≥ 30 µm(c)​ cząstka/ml podawać wynik ​ ​IP 565
Kod ISO podawać wynik ​ ​PN-ISO 4406
SKŁADNIKI
5) Liczba kwasowa mg KOH/g - 0,015 ASTM D 3242
6) Zawartość węglowodorów aromatycznych 
%(V/V)

-
25,0
ASTM D 1319

​​albo      

​​całkowita zawartość węglowodorów aromatycznych %(m/m) - 26,5​ ASTM D 6379
7) Zawartość siarki całkowitej %(m/m) - 0,30 ASTM D 4294
ASTM D 5453
8) Zawartość siarki merkaptanowej %(m/m) - 0,0030 ASTM D 3227
SKŁADNIKI (komponenty) pochodzące z przerobu ropy w zakładzie produkcyjnym
​9) Zawartość komponentów niehydrorafinowanych %(V/V) ​podawać wynik
​10) Zawartość składników hydrorafinowanych  z procesu średniociśnieniowego hydrorafinacji ​%(V/V) ​​podawać wynik

​11) Zawartość składników hydrorafinowanych z procesu wysokociśnieniowego hydrorafinacji  ​%(V/V) ​​podawać wynik

12) Zawartość składników syntetycznych ​%(V/V) podawać wynik

LOTNOŚĆ​ ​ ​ ​ ​
13) Destylacja:     ASTM D 86
PN-EN ISO 3405
temp. początku destylacji oC ​ ​podawać wynik
10 %(V/V) destyluje do temp oC ​- 205,0
50 %(V/V) destyluje do temp. oC ​ ​ ​podawać wynik
90 %(V/V) destyluje do temp. oC ​ ​ ​podawać wynik
temp. końca destylacji oC ​- 300,0
pozostałość %(V/V) ​- 1,5
straty %(V/V) ​- 1,5
14) Temperatura zapłonu oC 38,0 - ASTM D 56
15) Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 775,0 840,0 ASTM D 4052
ASTM D 1298
PN-EN ISO 3675
​PŁYNNOŚĆ/STAN SKUPIENIA​
16) Temperatura krystalizacji oC - minus 47,0 ASTM D 5972
ASTM D 2386
17) Lepkość kinematyczna w temp. minus 20 oC mm2/s (cSt) - 8,000 ASTM D 445
PN-EN ISO 3104
SPALANIE​ ​ ​ ​ ​
18) Wartość opałowa MJ/kg 42,80 ​- ASTM D 3338/D 3338M
19) Wysokość niekopcącego płomienia mm 25,0 ​- ASTM D 1322
   ​​  albo​      

​​wysokość niekopcącego płomienia mm 18,0 ​- ASTM D 1322

​​i zawartość naftalenów %(V/V) - 3,00 ASTM D 1840
KOROZJA
20) Działanie korodujące na miedź w ciągu 2h ± 5 min., w temp. 100 ± 1°C stopień korozji - ​1 ASTM D 130
PN-EN ISO 2160

STABILNOŚĆ
21) Stabilność termiczna (JFTOT): ASTM D 3241

temp. badania oC 260​ ​-
spadek ciśnienia na filtrze mm Hg ​- ​25
jedno z poniższych wymagań powinno być spełnione:​ ​ ​ ​
​​ 1) grubość warstwy osadów wg VTR​ stopień​ <3
bez osadów o barwach nietypowych lub nienaturalnych​
​Załącznik A1
​2) grubość warstwy osadów
wg ITR
lub
wg ETR (średnio w obszarze 2,5mm2)

mm​-

85

Załącznik A2​

Załącznik A3
ZANIECZYSZCZENIA​ ​ ​ ​ ​
22) Zawartość żywic obecnych mg/100 ml - 7 ASTM D 381
IP 540

23) Ocena powierzchni międzyfazowych – reakcja na wodę ​- podawać wynik​ ​ ​ASTM D 1094
​24) Zmodyfikowany Indeks Separacji Wody (MSEP) ​ASTM D 3948
dla paliwa bez dodatku antystatycznego ​- ​85 ​-
dla paliwa z dodatkiem antystatycznym​​ ​- ​70 ​-
PRZEWODNOŚĆ​ ​ ​ ​ ​
25) Przewodność elektryczna,  pS/m 50 600 ASTM D 2624

​Temperatura paliwa i wykonywania oznaczenia o C ​podawać wynik​ ​
SMARNOŚĆ​ ​ ​ ​ ​
26) Smarność - średnica śladu zużycia,  mm - ​0,85 ​ASTM D 5001
SKŁADNIK O NIEWIELKIM/ŚLADOWYM UDZIALE​
​27) Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME – Fatty Acid Methyl Esters),  ​mg/kg ​- ​50 ​ASTM D 7797
DODATKI​ ​ ​ ​ ​
28) Zawartość dodatku antyutleniającego mg/l  17,0 ​​24,0
​29) Zawartość dodatku antyelektrostatycznego mg/l ​- ​3,0
​30) Zawartość dezaktywatora metali mg/l ​- ​2,0
31) Zawartość dodatku redukującego opory przepływu w transporcie rurociągami (DRA) Pipeline Drag Reducer µg/l - 72 ASTM D 7872


Od stycznia br. obowiązuje nowa norma na paliwo do turbinowych silników lotniczych Jet A-1.

​​
Jesteś zainteresowany hurtowym zakupem paliw? Prześlij zapytanie:
Określ parametry zapytania
Jaki produkt?
Dodatkowe uwagi:
Podaj dane kontaktowe
Nazwa firmy:
Miejscowość:
Powiat:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Wpisz kod z obrazka:
 

NASZE MARKI