Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość lokalnych społeczności.

Wspieramy Was, by rosnąć razem z Wami

Grupa ORLEN od lat wspiera lokalne społeczności, by rosnąć wraz z nimi. Finansujemy edukację, przyznajemy stypendia dla młodzieży i staramy się likwidować nierówności. Dbamy o ludzi i o miejsca, w których działamy.

Blisko mieszkańców Włocławka

Fundacja ANWIL na różne sposoby wspiera rozwój lokalnej społeczności. Jako fundator przyczyniamy się do poprawy jakości życia. W ciągu ostatnich lat z projektów Fundacji skorzystał już co drugi mieszkaniec Włocławka.

Z myślą o regionie

Ogłaszamy konkursy grantowe skierowane do lokalnych organizacji pozarządowych. Działamy wielozadaniowo – w dziedzinach ważnych dla mieszkańców. Dotychczas finansowanie uzyskały projekty wspierające m.in. poziom wykształcenia mieszkańców, ochronę i promocję zdrowego trybu życia, upowszechnianie kultury fizycznej, środowisko naturalne, a także inicjatywy związane z zachowaniem dziedzictwa historycznego.

Z młodzieżą w wakacje...

Oprócz cyklicznych konkursów grantowych Fundacja ANWIL dodatkowo wspiera przedsięwzięcia, dzięki którym młodzież i dzieci, pozostające podczas wakacji w mieście, mogą spędzić lato w atrakcyjny sposób.

...i podczas roku szkolnego

W uznaniu doskonałych wyników w nauce oraz zaangażowania społecznego i artystycznego młodych włocławian przyznajemy stypendia uczniom szkół gimnazjalnych i średnich. Już pierwsze lata programu wyłoniły ponad setkę stypendystów, na których potrzeby przeznaczyliśmy blisko 300 tys. zł.

Budzimy zainteresowanie nauką

Wyłoniliśmy już 28 zwycięzców dwóch edycji konkursu grantowego Uczę się z ANWILEM. Dofinansowaliśmy ich pomysły na innowacyjne sposoby edukowania młodzieży w dziedzinie nauk ścisłych.

Wsparcie dla całego regionu

Od 2017 roku o wsparcie Fundacji ANWIL mogą ubiegać się także organizacje i grupy nieformalne z czterech gmin ościennych. W ten sposób obszar działań Fundacji zwiększył się o 138 miejscowości. Jej aktywności są teraz odpowiedzią na potrzeby dodatkowo ok. 33 tys. mieszkańców Brześcia Kujawskiego, Fabianek, Lubania i Gminy Włocławek. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Jesteśmy blisko potrzeb

„Budujemy mosty”, by jednoczyć społeczności i przeciwdziałać wykluczeniu. „Wybieram sport i skreślam nudę”, by zwiększać jakość życia dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. „Aktywni 50+” dla zachowania kondycji i rozszerzenia kontaktów społecznych.

To tylko trzy wybrane inicjatywy spośród ogromnej liczby programów zrealizowanych przez Fundację. Pomagamy tym, którym nie brakuje entuzjazmu do działania na rzecz lokalnej społeczności. Wspierając szerokie spektrum projektów, w widoczny sposób zmieniamy przyszłość Włocławka, jego okolic, a przede wszystkim – ich mieszkańców.

Zobacz również