Fundacja ANWIL od 2014 roku realizuje projekty edukacyjne oraz projekty mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawę stanu środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa historycznego, a także ochronę i promocję zdrowia. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Z myślą o regionie

Fundacja ANWIL wspiera rozwój lokalnej społeczności na różnych płaszczyznach. Przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców Włocławka i okolic. W ciągu ostatnich lat z projektów Fundacji skorzystał już co drugi mieszkaniec Włocławka. Fundacja ANWIL realizuje konkursy grantowe skierowane do lokalnych organizacji pozarządowych. Działa wielozadaniowo – w dziedzinach ważnych dla mieszkańców. Dotychczas finansowanie uzyskały projekty wspierające m.in. poziom wykształcenia mieszkańców, ochronę i promocję zdrowego trybu życia, upowszechnianie kultury fizycznej, środowisko naturalne, a także inicjatywy związane z zachowaniem dziedzictwa historycznego. Od 2022 roku o wsparcie Fundacji ANWIL mogą ubiegać się także organizacje i grupy nieformalne z całego powiatu włocławskiego. W ten sposób obszar działań Fundacji zwiększył się o 344 miejscowości. Jej aktywności są zatem odpowiedzią na potrzeby dodatkowo pond 87 tys. mieszkańców.

Z myślą o dzieciach i młodzieży

W uznaniu doskonałych wyników w nauce oraz zaangażowania społecznego i artystycznego młodych włocławian Fundacja ANWIL przyznaje stypendia uczniom szkół podstawowych i średnich. Fundacja organizuje także konkursy grantowe „Uczę się z ANWILEM”. Laureaci otrzymują dofinansowanie do realizacji pomysłów na innowacyjne sposoby edukowania młodzieży w dziedzinie nauk ścisłych. Ponadto Fundacja wspiera przedsięwzięcia, dzięki którym młodzież i dzieci, pozostające podczas wakacji w mieście, mogą spędzić lato w atrakcyjny sposób.

Zawsze blisko potrzeb

„Budujemy mosty”, by jednoczyć społeczności i przeciwdziałać wykluczeniu, „Zielono nam””, by nieustannie poprawiać stan środowiska naturalnego oraz podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców, „Bądź zdrów” dla zachowania dobrego zdrowia w każdym wieku – to tylko trzy wybrane inicjatywy spośród ogromnej liczby programów zrealizowanych przez Fundację. Fundacja pomaga tym, którym nie brakuje entuzjazmu do działania na rzecz lokalnej społeczności. Wspierając szerokie spektrum projektów, w widoczny sposób zmienia przyszłość Włocławka i powiatu włocławskiego, a przede wszystkim – jego mieszkańców.

Zobacz również