O FIRMIE

Fundacja ORLEN

Od 2001 roku Fundacja ORLEN realizuje misję społeczną koncernu. Wspieramy lokalne społeczności, realizujemy projekty kierowane do uzdolnionej młodzieży, a także dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych beneficjentów. Każdego roku nasi wolontariusze przeprowadzają setki akcji wspierających tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

Zawsze blisko Was

Ważną częścią naszej misji jest partnerstwo z otoczeniem. ORLEN chce być dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności, dlatego wspieramy je poprzez m.in. programy grantowe – „Moje miejsce na Ziemi”, „Zdrowie dla Płocka” oraz „Czuwamy! Pamiętamy!” – a także program wolontariatu pracowniczego.

Troszczymy się przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo. Ważne miejsce w naszej działalności zajmuje program „ORLEN dla Strażaków”, w ramach którego co roku przekazujemy dotacje na zakup sprzętu zawodowym i ochotniczym jednostkom straży pożarnej.

Pomagamy w nauce

Programy stypendialne Fundacji ORLEN, takie jak m.in. BONA FIDE, wspierają zdolną i aktywną młodzież oraz ułatwiają studentom podjęcie nauki na najlepszych światowych uczelniach. Dzięki Fundacji ORLEN ze specjalnego programu stypendialnego korzystają także mieszkańcy Płocka i powiatu płockiego.

Wspieramy Rodzinne Domy Dziecka

Od początku swojego istnienia Fundacja otacza troską Rodzinne Domy Dziecka – wyjątkowe placówki, w których dzieci pokrzywdzone przez los odnajdują ciepło i spokój. Pomagamy kompleksowo: przekazujemy darowizny na leczenie i rehabilitację oraz finansujemy podstawowe potrzeby, takie jak obiady w szkole czy wyprawki.

Zobacz również