dla biznesu

e-Kolej

Portal wymiany informacji w ruchu kolejowym to aplikacja pozwalająca klientom, dostawcom i przewoźnikom na aktywne uczestnictwo w procesie realizacji wysyłek kolejowych.

Aplikacja pozwala na wymianę niezbędnych informacji pomiędzy uczestnikami biorącymi udział w procesie planowania i realizacji wysyłek transportem kolejowym. 

Zakres danych jest uzależniony od formuły sprzedażowej realizowanej wysyłki i własności taboru.

Na stronie można nie tylko śledzić bieżący status wysyłki, ale również przekazywać szczegółowe ​instrukcje wysyłkowe, zarządzać swoimi cysternami kolejowymi, czy też uzyskiwać informacje na temat ewentualnych usterek wagonów kolejowych. 

Dane w aplikacji są na bieżąco aktualizowane.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji należy pobrać formularz zgłoszeniowy i skontaktować się ze swoim opiekunem.

Usługa jest dostępna bezpłatnie po zapoznaniu się z regulaminem.