Zrównoważony rozwój

Polityki

Zrównoważony rozwój

Polityka klimatyczna Grupy ORLEN

Strategia Grupy ORLEN wpisuje się w globalne trendy dotyczące rosnącej roli energetyki odnawialnej i produkcji zaawansowanych petrochemikaliów. Naszym celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Drogę do jego osiągnięcia określamy w strategii oraz Polityce klimatycznej Grupy ORLEN.

O firmie

Polityka ochrony praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka leży u podstaw działalności Grupy ORLEN. To także niekwestionowana, fundamentalna wartość kultury i strategii korporacyjnej firmy.

O firmie

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN.

Do pobrania