Zrównoważony rozwój

Polityki

Zrównoważony rozwój

Polityka klimatyczna Grupy ORLEN

Strategia Grupy ORLEN wpisuje się w globalne trendy dotyczące rosnącej roli energetyki odnawialnej i produkcji zaawansowanych petrochemikaliów. Naszym celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Drogę do jego osiągnięcia określamy w strategii oraz Polityce klimatycznej Grupy ORLEN.

O firmie

Polityka ochrony praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka leży u podstaw działalności Grupy ORLEN. To także niekwestionowana, fundamentalna wartość kultury i strategii korporacyjnej firmy.

O firmie

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN.

O firmie

Polityka dobroczynności

Polityka dobroczynności stanowi istotny element społecznej odpowiedzialności ORLEN i jest jednym z narzędzi wdrażania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2024-2030 w filarze Społeczności.

O firmie

Standardy antykorupcyjne

Naszym celem jest zapewnienie uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy Grupy ORLEN.

Zrównoważony rozwój

Polityka zarządzania relacjami ze społecznościami lokalnymi

Polityka zarządzania relacjami ze społecznościami lokalnymi to kolejny ważny element naszej społecznej odpowiedzialności. To także odpowiedź na założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2024-2030 w filarze Społeczności.

Do pobrania