RELACJE INWESTORSKIE

Informacje finansowe ORLEN

Według MSSF, mln zł 2 kwartał 2022 2 kwartał 2023

Przychody ze sprzedaży

57 804 74 621
EBITDA LIFO 8 204 8 703
Efekt LIFO

1 321

-384
EBITDA

9 525

8 319

Amortyzacja

-1 447

-2 872

EBIT LIFO

6 757

5 831
EBIT

8 078

5 447
Wynik netto

3 683

4 544
Aktywa

122 140

251 640
Kapitał własny

58 108

148 881
Dług netto

11 627

(12 554)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

7 931

7 032
Nakłady inwestycyjne

3 224

7 253

Dane kwartalne wg skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy ORLEN za 2Q23 opublikowanego 24 sierpnia 2023 r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 2Q22 (-) 2860 mln PLN / 2Q23 (-) 77 mln

Według MSSF, mln zł 2021 2022
Przychody ze sprzedaży

131 341

277 564

EBITDA LIFO

14 154

53 246

Efekt LIFO

4 246

 1 093

EBITDA

18 400

54 339

Amortyzacja

-5 341

-6 916

EBIT LIFO 8 813 46 330
EBIT 13 059 47 423
Wynik netto 11 188 33 630
Aktywa 106 754 272 327
Kapitał własny 52 578 136 959
Dług netto 12 275 -2 258
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 295 30 951
Nakłady inwestycyjne 9 890 19 728

Dane roczne wg skonsolidowanego raportu rocznego Grupy ORLEN za rok 2022 opublikowanego 28 kwietnia 2023 r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 2021 r. 811 mln PLN / 2022 (-) 6330 mln PLN
Wyniki 2022 uwzględniają zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Lotos oraz Grupy PGNiG w wys. 14166 mln PLN


ORLEN w liczbach

"ORLEN w liczbach" jest zbiorem podstawowych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy ORLEN.


Dane makro


Transakcje Istotne z Podmiotami Powiązanymi

Zgodnie z art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2080) w tym miejscu będą zamieszczane informacje o Transakcjach Istotnych zawieranych przez ORLEN z Podmiotami Powiązanymi Grupy ORLEN.

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.