RELACJE INWESTORSKIE

Informacje finansowe ORLEN

Według MSSF, mln zł 4 kwartał 2022 4 kwartał 2023 ∆ %

Przychody ze sprzedaży

106 268 98 327 -7%
EBITDA LIFO 16 118 11 162 -31%
Efekt LIFO

-1 845

-634 66%
EBITDA 14 273 10 528 -26%

Amortyzacja

-3 328

-3 557 7%

EBIT LIFO

12 790

7 605 -41%
EBIT 10 945 6 971 -36%
Wynik netto

18 517

7 269 -61%
Aktywa

313 189

280 070 -11%
Kapitał własny

143 088

165 825 16%
Dług netto

-1 848

1 778 -
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

14 035

6 142 -56%
Nakłady inwestycyjne

8 917

12 008 35%

Dane kwartalne wg skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy ORLEN za 4Q23 opublikowanego 22 lutego 2024 r. Wynik operacyjny oczyszczony o odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych, zysk na okazyjnym nabyciu i rozliczenie PPA:
 

  1. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych: 4Q22 (-) 3 101 mln PLN / 4Q23 (-) 542 mln PLN
  2. zysk na okazyjnym nabyciu: 4Q22 6 641 mln PLN (Grupy PGNiG) / 4Q23 11 mln PLN (Energop)
  3. rozliczenie PPA: 4Q22 7 772 mln PLN / 4Q23 2 401 mln PLN
     

Łączny wpływ powyższych efektów: 4Q22 11 312 mln PLN / 4Q23 1 870 mln PLN

Według MSSF, mln zł 2021 2022
Przychody ze sprzedaży

131 341

277 564

EBITDA LIFO

14 154

53 246

Efekt LIFO

4 246

 1 093

EBITDA

18 400

54 339

Amortyzacja

-5 341

-6 916

EBIT LIFO 8 813 46 330
EBIT 13 059 47 423
Wynik netto 11 188 33 630
Aktywa 106 754 272 327
Kapitał własny 52 578 136 959
Dług netto 12 275 -2 258
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 295 30 951
Nakłady inwestycyjne 9 890 19 728

Dane roczne wg skonsolidowanego raportu rocznego Grupy ORLEN za rok 2022 opublikowanego 28 kwietnia 2023 r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 2021 r. 811 mln PLN / 2022 (-) 6330 mln PLN
Wyniki 2022 uwzględniają zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Lotos oraz Grupy PGNiG w wys. 14166 mln PLN


ORLEN w liczbach

"ORLEN w liczbach" jest zbiorem podstawowych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy ORLEN.


Dane makro


Transakcje Istotne z Podmiotami Powiązanymi

Zgodnie z art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2080) w tym miejscu będą zamieszczane informacje o Transakcjach Istotnych zawieranych przez ORLEN z Podmiotami Powiązanymi Grupy ORLEN.

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.