RELACJE INWESTORSKIE

Informacje finansowe ORLEN

Według MSSF, mln zł 1 kwartał 2023 1 kwartał 2024 ∆ %

Przychody ze sprzedaży

115 828 82 332 -29%
EBITDA LIFO 19 944 8 384 -58%
Efekt LIFO

-1 171

64 -
EBITDA 18 773 8 448 -55%

Amortyzacja

-3 822

-3 409 -11%

EBIT LIFO

16 122

4 975 -69%
EBIT 14 951 5 039 -66%
Wynik netto

9 471

2 785 -71%
Aktywa

280 522

262 997 -6%
Kapitał własny

151 524

153 727 1%
Dług netto

-11 149

780 -
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

23 600

11 670 -51%
Nakłady inwestycyjne

5 305

6 399 21%

Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 1Q23 (-) 2 233 mln PLN / 1Q24 (-) 718 mln PLN

Według MSSF, mln zł 2022 2023 ∆ %
Przychody ze sprzedaży

282 415

372 767 32%
EBITDA LIFO

61 021

60 312 -1%

Efekt LIFO

 1 097

-899 -
EBITDA 62 118 59 413 -4%

Amortyzacja

-7 724

-14 200 84%
EBIT LIFO 53 297 46 112 -13%
EBIT 54 394 45 213 -17%
Wynik netto 39 819 20 727 -48%
Aktywa 313 177 264 178 -16%
Kapitał własny 143 110 153 180 7%
Dług netto -1 848 1 807 -
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 831 30 314 -37%
Nakłady inwestycyjne 19 629 32 614 66%

Dane roczne wg skonsolidowanego raportu rocznego Grupy ORLEN za rok 2023 opublikowanego 25 kwietnia 2024 r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 2022 r. (-) 6 044 mln PLN / 2023 (-) 17 157 mln PLN


ORLEN w liczbach

"ORLEN w liczbach" jest zbiorem podstawowych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy ORLEN.


Dane makro


Transakcje Istotne z Podmiotami Powiązanymi

Zgodnie z art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2080) w tym miejscu będą zamieszczane informacje o Transakcjach Istotnych zawieranych przez ORLEN z Podmiotami Powiązanymi Grupy ORLEN.

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.