RELACJE INWESTORSKIE

Informacje finansowe

Według MSSF, mln zł 3 kwartał 2021 3 kwartał 2022 Zmiana

Przychody ze sprzedaży

36 442

72 996

100%

EBITDA LIFO

4299

11 679

172%

Efekt LIFO

890

-553

-

EBITDA

5189

11 126

115%

Amortyzacja

-1328

-1518

14%

EBIT LIFO

2971

10 161

242%

EBIT

3861

9608

149%

Wynik netto

2928

6826

133%

Aktywa

101 341

168 654

66%

Kapitał własny

48 317

87 057

80%

Dług netto

11 369

4870

-57%

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

4286

8978

109%

Nakłady inwestycyjne

2481

4518

82%

Wyniki 3Q22 nie uwzględniają zysku na okazyjnym nabyciu akcji Lotosu w wys. 5923 mln PLN
Dane kwartalne wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za 3Q22 opublikowanego 29 listopada 2022 r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 3Q21 (-) 3 mln PLN / 3Q22 (-) 53 mln PLN

Według MSSF, mln zł 2020 2021 Zmiana
Przychody ze sprzedaży

86 180

131 341

52%

EBITDA LIFO

12 430

14 154

14%

Efekt LIFO

- 2 374

 4 246

- 279%

EBITDA

10 056

18 400

83%

Amortyzacja

- 4 557

- 5 341

17%

EBIT LIFO 7 873 8 813 12%
EBIT 5 499 13 059 137%
Wynik netto 2 825 11 188 296%
Aktywa 84 048 106 754 27%
Kapitał własny 42 389 52 578 24%
Dług netto 13 060 12 275 - 6%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 247 13 295 83%
Nakłady inwestycyjne 8 992 9 890 10%

Dane roczne wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2021r. opublikowanego 31 marca 2022r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 2020 (-) 1 591 mln PLN / 2021 (+) 811 mln PLN
Wyniki za 2020r. uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu akcji ENERGA w wysokości 4 062 mln PLN


ORLEN w liczbach

"ORLEN w liczbach" jest zbiorem podstawowych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy ORLEN.


Dane makro


Transakcje Istotne z Podmiotami Powiązanymi

Zgodnie z art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2080) w tym miejscu będą zamieszczane informacje o Transakcjach Istotnych zawieranych przez PKN ORLEN z Podmiotami Powiązanymi Grupy ORLEN.

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.