RELACJE INWESTORSKIE

Informacje finansowe

Według MSSF, mln zł 1 kwartał 2022 1 kwartał 2023

Przychody ze sprzedaży

45 447 110 270
EBITDA LIFO 2 786 17 153
Efekt LIFO

2 174

-1 171
EBITDA

4 960

15 982

Amortyzacja

-1 400

-2 878

EBIT LIFO

1 386

14 275
EBIT

3 560

13 104
Wynik netto

2 845

9 153
Aktywa

123 006

279 004
Kapitał własny

55 561

150 457
Dług netto

15 588

(11 474)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

598

23 479
Nakłady inwestycyjne

3 044

5 305

Dane kwartalne wg skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy ORLEN za 1Q23 opublikowanego 25 maja 2023r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 1Q22 (-) 27 mln PLN​​​ / 1Q23 (-) 529 mln PLN​​

Według MSSF, mln zł 2021 2022
Przychody ze sprzedaży

131 341

277 564

EBITDA LIFO

14 154

53 246

Efekt LIFO

4 246

 1 093

EBITDA

18 400

54 339

Amortyzacja

-5 341

-6 916

EBIT LIFO 8 813 46 330
EBIT 13 059 47 423
Wynik netto 11 188 33 630
Aktywa 106 754 272 327
Kapitał własny 52 578 136 959
Dług netto 12 275 -2 258
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 295 30 951
Nakłady inwestycyjne 9 890 19 728

Dane roczne wg skonsolidowanego raportu rocznego Grupy ORLEN za rok 2022 opublikowanego 28 kwietnia 2023 r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 2021 r. 811 mln PLN / 2022 (-) 6330 mln PLN
Wyniki 2022 uwzględniają zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Lotos oraz Grupy PGNiG w wys. 14166 mln PLN


ORLEN w liczbach

"ORLEN w liczbach" jest zbiorem podstawowych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy ORLEN.


Dane makro


Transakcje Istotne z Podmiotami Powiązanymi

Zgodnie z art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2080) w tym miejscu będą zamieszczane informacje o Transakcjach Istotnych zawieranych przez PKN ORLEN z Podmiotami Powiązanymi Grupy ORLEN.

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.