RELACJE INWESTORSKIE

Informacje finansowe

Według MSSF, mln zł 4 kwartał 2021 4 kwartał 2022 Zmiana

Przychody ze sprzedaży

40 914

102 262

150%

EBITDA LIFO

4259

16 063

277%

Efekt LIFO

1251

-1849

-248%

EBITDA

5510

14 214

158%

Amortyzacja

-1408

-2529

80%

EBIT LIFO

2851

13 534

375%

EBIT

4102

11 685

185%

Wynik netto

4144

8087

95%

Aktywa

106 754

272 747

155%

Kapitał własny

52 578

138 859

164%

Dług netto

12 275

-2293

-119%

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

34

13 171

38 638%

Nakłady inwestycyjne

3241

8836

173%

Dane kwartalne wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za 4Q22 opublikowanego 24 lutego 2023 r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 4Q21 903 mln PLN / 4Q22 (-) 447 mln PLN
Wyniki nie uwzględniają zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy PGNiG w wys. 8193 mln PLN w 4Q22

Według MSSF, mln zł 2021 2022 Zmiana
Przychody ze sprzedaży

131 341

278 509

112%

EBITDA LIFO

14 154

38 732

174%

Efekt LIFO

4 246

 1 093

-74%

EBITDA

18 400

39 825

116%

Amortyzacja

-5 341

-6 894

29%

EBIT LIFO 8 813 31 838 261%
EBIT 13 059 32 931 152%
Wynik netto 11 188 21 441 92%
Aktywa 106 754 272 747 155%
Kapitał własny 52 578 138 859 164%
Dług netto 12 275 -2 293 -119%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 295 32 904 147%
Nakłady inwestycyjne 9 890 19 622 98%

Dane roczne wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za 4Q22 opublikowanego 24 lutego 2023 r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 12M21 811 mln PLN / 12M22 (-) 3387 mln PLN
Wyniki nie uwzględniają zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Lotos w wys. 5824 mln PLN w 3Q22 oraz Grupy PGNiG w wys. 8193 mln PLN w 4Q22


ORLEN w liczbach

"ORLEN w liczbach" jest zbiorem podstawowych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy ORLEN.


Dane makro


Transakcje Istotne z Podmiotami Powiązanymi

Zgodnie z art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2080) w tym miejscu będą zamieszczane informacje o Transakcjach Istotnych zawieranych przez PKN ORLEN z Podmiotami Powiązanymi Grupy ORLEN.

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.