O firmie

Organy i struktura spółki

Rada nadzorcza ORLEN S.A.

Wojciech Popiołek

Przewodniczący
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Michał Gajdus

Wiceprzewodniczący

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Łobos

Sekretarz
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Ewa Gąsiorek

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Kazimierz Mordaszewski

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Mikołaj Pietrzak

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Ireneusz Sitarski

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Zieliński

Członek Rady Nadzorczej


Komitety Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

 • Ewa Gąsiorek - Przewodnicząca Komitetu
 • Katarzyna Łobos
 • Ireneusz Sitarski
 • Mikołaj Pietrzak

Komitet ds. Strategii i Rozwoju

 • Wojciech Popiołek
 • Ireneusz Sitarski
 • Kazimierz Mordaszewski
 • Tomasz Zieliński

 

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego
 

 • Wojciech Popiołek
 • Ewa Gąsiorek
 • Michał Gajdus

Komitet ds. Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej

 • Wojciech Popiołek
 • Mikołaj Pietrzak
 • Michał Gajdus
 • Tomasz Zieliński
 • Ireneusz Sitarski

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

 • Michał Gajdus - Przewodniczący Komitetu
 • Katarzyna Łobos
 • Mikołaj Pietrzak

Komitet ds. Bezpieczeństwa

 • Kazimierz Mordaszewski
 • Ewa Gąsiorek
 • Katarzyna Łobos

Komitet ds. Sponsoringu Sportowego

 • Michał Gajdus
 • Kazimierz Mordaszewski
 • Wojciech Popiołek