O firmie

Organy i struktura spółki

Rada nadzorcza PKN ORLEN

Wojciech Jasiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Wójcik

Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Kapała

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Roman Kusz

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Anna Sakowicz-Kacz

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Szumański

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny Członek)

Barbara Jarzembowska

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Michał Klimaszewski

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Jadwiga Lesisz

Członek Rady Nadzorczej


Komitety Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

Andrzej Kapała
Przewodniczący Komitetu

Jadwiga Lesisz

Barbara Jarzembowska

Michał Klimaszewski

Komitet ds. Strategii i Rozwoju

Michał Klimaszewski
Przewodniczący Komitetu

Wojciech Jasiński

Andrzej Kapała

Anna Sakowicz-Kacz