O firmie

Organy i struktura spółki

Rada nadzorcza ORLEN S.A.

Wojciech Popiołek

Przewodniczący
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Michał Gajdus

Wiceprzewodniczący

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Łobos

Sekretarz
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Ewa Gąsiorek

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Mikołaj Pietrzak

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Piotr Wielowieyski

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Kazimierz Mordaszewski

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Zieliński

Członek Rady Nadzorczej


Komitety Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

 • Ewa Gąsiorek - Przewodnicząca Komitetu
 • Katarzyna Łobos
 • Mikołaj Pietrzak
 • Piotr Wielowieyski

Komitet ds. Strategii i Rozwoju

 • Wojciech Popiołek
 • Kazimierz Mordaszewski
 • Tomasz Zieliński

 

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego
 

 • Wojciech Popiołek - Przewodniczący Komitetu
 • Ewa Gąsiorek
 • Michał Gajdus

Komitet ds. Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej

 • Mikołaj Pietrzak - Przewodniczący Komitetu
 • Wojciech Popiołek
 • Piotr Wielowieyski
 • Tomasz Zieliński

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

 • Michał Gajdus - Przewodniczący Komitetu
 • Katarzyna Łobos
 • Mikołaj Pietrzak

Komitet ds. Bezpieczeństwa

 • Kazimierz Mordaszewski - Przewodniczący Komitetu
 • Ewa Gąsiorek
 • Katarzyna Łobos

Komitet ds. Sponsoringu Sportowego

 • Michał Gajdus - Przewodniczący Komitetu
 • Kazimierz Mordaszewski
 • Wojciech Popiołek