O firmie

Organy i struktura spółki

Rada nadzorcza ORLEN S.A.

Wojciech Jasiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Wójcik

Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Kapała

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Roman Kusz

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Anna Sakowicz-Kacz

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Szumański

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny Członek)

Barbara Jarzembowska

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Michał Klimaszewski

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Jadwiga Lesisz

Członek Rady Nadzorczej

Janina Goss

Niezależny Członek Rady Nadzorczej


Komitety Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

Andrzej Kapała
Przewodniczący Komitetu

Jadwiga Lesisz

Janina Goss

Barbara Jarzembowska

Michał Klimaszewski

Komitet ds. Strategii i Rozwoju

Michał Klimaszewski
Przewodniczący Komitetu

Wojciech Jasiński

Andrzej Kapała

Anna Sakowicz-Kacz

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego
 

Andrzej Szumański
Przewodniczący Komitetu

Andrzej Kapała

Barbara Jarzembowska

Roman Kusz

Komitet ds. Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej

Jadwiga Lesisz
Przewodniczący Komitetu

Roman Kusz

Anna Wójcik

Michał Klimaszewski

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Wojciech Jasiński
Przewodniczący Komitetu

Andrzej Szumański

Anna Wójcik

Anna Sakowicz-Kacz

Michał Klimaszewski

Komitet ds. Bezpieczeństwa

Wojciech Jasiński
Przewodniczący Komitetu

Janina Goss

Jadwiga Lesisz

Michał Klimaszewski

Komitet ds. Sponsoringu Sportowego

Roman Kusz
Przewodniczący Komitetu

Janina Goss

Anna Wójcik

Anna Sakowicz-Kacz

Michał Klimaszewski