DLA BIZNESU

Usługi i produkty sklepowe

Produkty sklepowe i usługi

Wybór dostawców, producentów, a także asortymentu FMCG znajdującego się w ofercie punktów handlowych należących do sieci ORLEN, następuje w drodze cyklicznie prowadzonych działań, natomiast ostateczne decyzje w zakresie wyboru kontrahentów zapadają z udziałem zespołów specjalnie powołanych w tym celu.

Powyższa procedura nie wyklucza jednak możliwości składania ofert lub przesyłania informacji handlowych bez uprzedniego zapytania z naszej strony. Oferty otrzymane w ten sposób nie podlegają jednak automatycznej kwalifikacji do postępowania i nie muszą być przyjęte przez ORLEN (także w sposób dorozumiany, w razie braku odpowiedzi z naszej strony).

Do zawiązania ewentualnej współpracy pomiędzy ORLEN a innym podmiotem (niezależnie od tego, czy już współpracującym z nami, czy nie) niezbędne jest poczynienie stosownego uzgodnienia. Dokonywane jest ono każdorazowo przez właściwie umocowanych przedstawicieli obu zainteresowanych stron.

Oferty i informacje dotyczące współpracy w obszarze sprzedaży produktów FMCG, non-food i usług w punktach detalicznych ORLEN można wysyłać poprzez odpowiedni formularz, wraz z załącznikami wskazanymi w jego treści.