Zrównoważony rozwój

Biopaliwa i biogaz

ORLEN zamierza dziesięciokrotnie zwiększyć produkcję biopaliw do 3 mln ton w 2030 roku. Zamierzamy również produkować 1 mld m3 biogazu, wielokrotnie zwiększając tym samym swoje możliwości produkcyjne oraz wykorzystując model franczyzowy.

Grupa ORLEN wzmacnia pozycję regionalnego lidera w obszarze paliw alternatywnych, realizując szereg znaczących inwestycji w produkcję biopaliw, (w tym HVO i bioetanolu), biogazu i biometanu. Inwestycje te, w perspektywie 2030 roku, pozwolą na zwiększenie produkcji do poziomu > 3 mln ton biopaliw rocznie i 1 mld m3 biogazu, tym samym obniżając ślad węglowy naszych paliw.

W trakcie realizacji pozostają projekty wpisujące się Strategię ORLEN Południa do 2025 roku, zmierzające do transformacji zakładu w kierunku biorafinerii. Więcej o tym znajdziesz na stronie ORLEN Południe.

Aktualności