O firmie

Nasza wizja

Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie.

Chcemy tworzyć nowe rozwiązania w obszarze energetyki i mobilności oparte na zaawansowanych, czystych technologiach. To one będą kluczem do realizacji naszego długofalowego celu, osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Odpowiedzialna transformacja

Ścieżkę transformacji Grupy ORLEN wytycza energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia. Filary strategicznego rozwoju uzupełniamy nowym podejściem do sprzedaży detalicznej, która pozwoli nam skutecznie zaspokajać różnorodne potrzeby klientów. Naszą odpowiedzią na długofalowe trendy są poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowej mobilności, energetyki wodorowej i recyklingu.

Przyszłość zaczyna się dziś

Rozwój nowych obszarów biznesowych napędzamy poprzez maksymalizację wyników i przebudowę dotychczasowej działalności. Stawiamy na zwiększanie efektywności i zrównoważony rozwój podstawowych obszarów biznesowych, w tym nowe, bardziej przyjazne środowisku biopaliwa i biokomponenty.

Jesteśmy przekonani, że pomostem dla transformacji energetycznej w naszym regionie będzie paliwo gazowe, dlatego już teraz przebudowujemy nasz portfel aktywów wydobywczych i inwestujemy w infrastrukturę energetyczną. To wszystko uzupełniamy dynamicznym rozwojem sieci detalicznej w Europie Środkowej.

Nowa energia

Globalna zmiana podejścia do korzystania z zasobów naturalnych na nowo definiuje wyzwania dla naszej branży. Wierzymy, że odpowiedzią na nie będą silne, zintegrowane firmy multienergetyczne. To one będą kreować nowe, efektywne i przyjazne środowisku technologie. To także one staną się partnerem dla głębokiej przemiany społeczno-ekonomicznej.

Już dziś prowadzimy zaawansowane procesy przejęcia czołowych polskich firm energetycznych – Grupy LOTOS oraz PGNiG. Ich finalizacja pozwoli na stworzenie regionalnego lidera budującego nowe oblicze środkowoeuropejskiej gospodarki.


Strategia ORLEN2030

W efekcie realizacji strategii ORLEN2030 stanie się wiodącym w regionie graczem multienergetycznym z silnym portfelem aktywów.

Rafineria

Moc rafineryjna na kluczowych rynkach
ORLEN2020 ≈36 mln ton /rok
ORLEN2030 ≈45 mln ton /rok
Produkcja biopaliw, w tym 2G (spełniających NCW/NCR)
ORLEN2020 ≈0,3 mln ton
ORLEN2030 ≈2 mln ton

Petrochemia

Udział specjalistycznych produktów petrochemicznych w portfelu
ORLEN2020 ≈16%
ORLEN2030 ≈25%
Moc zainstalowana w recyklingu
ORLEN2020
ORLEN2030 0,3-0,4 mln ton

Energetyka

Moc zainstalowana w OZE, w tym w energetyce wiatrowej i słonecznej
ORLEN2020 0,7 GW
ORLEN2030 >2,5 GW
Moc zainstalowana w źródłach gazowych
ORLEN2020 1,1 GW
ORLEN2030 >2 GW

Detal

Liczba stacji paliw na rynkach w Europie Środkowej
ORLEN2020 >2 550 na 5 rynkach
ORLEN2030 >3 500 na 7 rynkach
Liczba stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych
ORLEN2020 ≈115
ORLEN2030 >1 000

Wydobycie

Dzienne wydobycie węglowodorów
ORLEN2020 ≈16,2 tys. boe/d
ORLEN2030 ≈50 tys. boe/d
Pokrycie własnego zapotrzebowania na gaz przez zintegrowane wydobycie
ORLEN2020 ≈2%
ORLEN2030 ≈20%

o firmie

Odpowiedzialność. Rozwój. Ludzie. Energia. Niezawodność. ORLEN.

Integralną częścią strategii ORLEN2030 są działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, które przyczynią się do dalszej poprawy naszych ratingów. Chcemy nie tylko minimalizować wpływ naszej działalności na środowisko naturalne, ale także wspierać lokalne społeczności i producentów oraz dbać o bezpieczeństwo i rozwój naszych pracowników.