O firmie

Nasza wizja

Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie.

Chcemy tworzyć nowe rozwiązania w obszarze energetyki i mobilności oparte na zaawansowanych, czystych technologiach. To one będą kluczem do realizacji naszego długofalowego celu, osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Odpowiedzialna transformacja

Ścieżkę transformacji Grupy ORLEN wytycza energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia. Filary strategicznego rozwoju uzupełniamy nowym podejściem do sprzedaży detalicznej, która pozwoli nam skutecznie zaspokajać różnorodne potrzeby klientów. Naszą odpowiedzią na długofalowe trendy są poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowej mobilności, energetyki wodorowej i recyklingu.

Przyszłość zaczyna się dziś

Rozwój nowych obszarów biznesowych napędzamy poprzez maksymalizację wyników i przebudowę dotychczasowej działalności. Stawiamy na zwiększanie efektywności i zrównoważony rozwój podstawowych obszarów biznesowych, w tym nowe, bardziej przyjazne środowisku biopaliwa i biokomponenty.

Jesteśmy przekonani, że pomostem dla transformacji energetycznej w naszym regionie będzie paliwo gazowe, dlatego już teraz przebudowujemy nasz portfel aktywów wydobywczych i inwestujemy w infrastrukturę energetyczną. To wszystko uzupełniamy dynamicznym rozwojem sieci detalicznej w Europie Środkowej.

Nowa energia

Globalna zmiana podejścia do korzystania z zasobów naturalnych na nowo definiuje wyzwania dla naszej branży. Wierzymy, że odpowiedzią na nie będą silne, zintegrowane firmy multienergetyczne. To one będą kreować nowe, efektywne i przyjazne środowisku technologie. To także one staną się partnerem dla głębokiej przemiany społeczno-ekonomicznej.

Zakończyliśmy przejęcia czołowych polskich firm energetycznych – Grupy LOTOS oraz PGNiG. Ich finalizacja pozwoliła na stworzenie regionalnego lidera budującego nowe oblicze środkowoeuropejskiej gospodarki.


Strategia ORLEN2030

W efekcie realizacji strategii ORLEN2030 stanie się wiodącym w regionie graczem multienergetycznym z silnym portfelem aktywów.

Rafineria

Moce przerobu ropy naftowej
ORLEN2022 ≈42 mln ton/rok
ORLEN2030 ≈42 mln ton/rok
Produkcja biopaliw
ORLEN2022 ≈0,3 mln ton
ORLEN2030 >3 mln ton

Petrochemia

Udział specjalistycznych produktów petrochemicznych w portfelu
ORLEN2022 ≈16%
ORLEN2030 ≈25%
Moc zainstalowana w recyklingu
ORLEN2022
ORLEN2030 0,3-0,4 mln ton

Energetyka

Moc zainstalowana w OZE, w tym w energetyce wiatrowej i słonecznej
ORLEN2022 0,7 GW
ORLEN2030 >9 GW
Moc zainstalowana w źródłach gazowych
ORLEN2022 1,7 GW
ORLEN2030 ≈4 GW

Detal

Liczba stacji paliw na rynkach w Europie Środkowej
ORLEN2022 ≈3 100
ORLEN2030 >3 500
Liczba punktów ładowania samochodów elektrycznych
ORLEN2022 ≈600
ORLEN2030 >10 000

Wydobycie i obrót gazem

Wolumen wydobycia gazu
ORLEN2022 ≈8 mld m3
ORLEN2030 >12 mld m3

Dostawy LNG do Polski

ORLEN2022 5,8 mld m3
ORLEN2030 ≈15 mld m3

o firmie

Odpowiedzialność. Rozwój. Ludzie. Energia. Niezawodność. ORLEN.

Integralną częścią strategii ORLEN2030 są działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, które przyczynią się do dalszej poprawy naszych ratingów. Chcemy nie tylko minimalizować wpływ naszej działalności na środowisko naturalne, ale także wspierać lokalne społeczności i producentów oraz dbać o bezpieczeństwo i rozwój naszych pracowników.