Zrównoważony rozwój

Wodór

Klucz do transformacji energetycznej 

Wodór jest jednym z kluczowych elementów dekarbonizacji. Ze względu na potencjał energetyczny i minimalną emisyjność, jego popularność rośnie na całym świecie. W odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją energetyczną Grupa ORLEN przygotowała strategię wodorową do 2030 roku, zintegrowaną ze strategią biznesową ORLEN2030. Dokument definiuje cele Koncernu do końca dekady oraz długoterminowe ambicje w czterech kluczowych obszarach: mobilność, rafineria i petrochemia, przemysł i energetyka oraz badania i rozwój. 

Strategia wodorowa Grupy ORLEN do 2030 roku


Rynek wodoru w Polsce i krajach bałtyckich. Prognoza do 2040 roku.

Odnawialny i niskoemisyjny wodór jest szansą na dekarbonizację i osiągnięcie neutralności emisyjnej takich sektorów jak przemysł rafineryjny, chemiczny, stalowy i transport ciężki. 

W perspektywie 2030 i 2035 roku zapotrzebowanie na wodór odnawialny (z ang. RFNBO – renewable fuels of non biological origins) będzie  bardzo dynamicznie rosło głównie w sektorach chemicznym i nawozowym oraz w sektorze transportu za sprawą ambitnych celów wyznaczonych przez Dyrektywę w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED III).

Przygotowany przez ORLEN S.A. i S&P Global raport skupia się na Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii ze względu na obecną, znaczącą konsumpcję wodoru z paliw kopalnych w Polsce i na Litwie, na potencjał energii odnawialnej we wszystkich analizowanych krajach oraz możliwości, jakie daje im dostęp do Morza Bałtyckiego. 

W raporcie „Rynek wodoru w Polsce i krajach bałtyckich. Prognoza do 2040 r.” zostały przedstawione szacunki zapotrzebowania na wodór w poszczególnych sektorach gospodarki oraz opisane wyzwania związane z realizacją celów regulacyjnych wynikających z REDIII. W raporcie zostały także wskazane  potencjalne źródła dostaw wodoru RFNBO oraz możliwości jakie rozwój ekosystemu wodorowego stwarza dla Polski i krajów bałtyckich. 


Zrównoważony rozwój

Potencjał wodoru

Wodór może być wykorzystywany jako surowiec, paliwo lub nośnik i magazyn energii. Jego wszechstronność, nisko- lub nawet zeroemisyjność, sprawiają, że może być jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej.

Zrównoważony rozwój

Nasze aspiracje

W naszej transformacji energetycznej chcemy efektywnie wykorzystywać technologie wodorowe. W ramach strategii wodorowej określiliśmy cztery kluczowe obszary, w których będziemy je rozwijać.

Zrównoważony rozwój

Inwestycje

Strategia wodorowa 2030 określa inwestycje, które pozwolą nam stać się liderem rynku wodoru w Europie Środkowej. 

Aktualności