Zrównoważony rozwój

Polityka klimatyczna Grupy ORLEN

Strategia Grupy ORLEN wpisuje się w globalne trendy dotyczące rosnącej roli energetyki odnawialnej i produkcji zaawansowanych petrochemikaliów. Naszym celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Drogę do jego osiągnięcia określamy w strategii oraz Polityce klimatycznej Grupy ORLEN.

Zrównoważony Rozwój

Polityka klimatyczna Grupy ORLEN

Zmiana globalnych trendów to nowe szanse biznesowe, ale też działanie w bardzo niestabilnym otoczeniu. W naszej strategii biznesowej uwzględniamy zmiany klimatyczne, nowe regulacje oraz oczekiwania klientów i inwestorów. Polityka klimatyczna jest jej uzupełnieniem, w której mówimy o ryzykach i szansach klimatycznych. Składa się z czterech głównych części:

  • główne założenia strategii i działań w obszarze mitygacji, a także adaptacji do zmiany klimatu,
  • procesy zarządzania ryzykiem wraz z wynikami analizy ryzyk i szans klimatycznych,
  • przedstawienie struktury ciał korporacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykami i szansami klimatycznymi,
  • informacje na temat naszych celów dekarbonizacyjnych i śladu węglowego.

Dokument stworzyliśmy zgodnie z wytycznymi TCFD (ang. Task Force on Climate-related Financial Disclosures, grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem powołanej przy Financial Stability Board), które mają na celu uspójnienie informacji o ryzykach finansowych związanych z oddziaływaniem na klimat, publikowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa.


Zobacz również

O firmie

Strategia ORLEN2030

Daniel Obajtek opowiada o strategi ORLEN2030

O firmie

Nasza wizja

farma wiatrowa