O firmie

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce działa od 24 sierpnia 2004 roku. Powołały ją trzy podmioty: ORLEN, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.


Celem utworzenia fundacji było utrzymanie i rozwój muzeum, zabezpieczanie urządzeń o znaczeniu historycznym, powiększanie ekspozycji, popularyzacja i promocja muzeum oraz dbałość o dziedzictwo kulturowe.

W Bóbrce znajduje się najstarsza, powstała w 1854 roku, kopalnia ropy naftowej na świecie. Na jej terenie zostało utworzone Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. Prezentowane w nim autentyczne eksponaty i dokumenty stanowią świadectwo historii przemysłu naftowego od chwili jego powstania po czasy współczesne. Obiekt ten jest unikatowy w skali światowej. Został otwarty dla zwiedzających w 1972 roku, w 150. rocznicę urodzin I. Łukasiewicza.