Zrównoważony rozwój

SMR

Rozwój technologii małych reaktorów jądrowych.

Zgodnie ze strategią Grupy ORLEN i ambicjami osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku, inwestujemy w nisko- i zeroemisyjne, stabilne oraz innowacyjne moce wytwórcze energii.

ORLEN Synthos Green Energy to spółka, na powołanie której w marcu 2022 roku zgodę wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest odpowiedzialna za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii MMR i SMR, czyli mikro i małych reaktorów jądrowych. To jedna z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii produkcji energii. Inwestycja będzie kolejnym ważnym elementem dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii przez PKN ORLEN, zwiększającym bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski oraz regionu.

SMR to technologia, która otwiera przed PKN ORLEN szereg możliwych synergii. Biorąc pod uwagę dotychczasowe kierunki rozwoju i realizowane inwestycje, które zakładają między innymi dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, SMR mogą stanowić bezemisyjną alternatywę dla obecnych aktywów energetycznych Grupy ORLEN. 

Dowiedz się więcej o ORLEN Synthos Green Energy

Aktualności