Zrównoważony rozwój

SMR - małe reaktory modułowe

Rozwój technologii małych reaktorów jądrowych

Zgodnie ze strategią Grupy ORLEN i ambicjami osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku, inwestujemy w nisko- i zeroemisyjne, stabilne oraz innowacyjne moce wytwórcze energii.

ORLEN Synthos Green Energy to spółka odpowiedzialna za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii MMR i SMR, czyli mikro i małych reaktorów jądrowych. To jedna z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii produkcji energii. Inwestycja będzie kolejnym ważnym elementem dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii przez ORLEN, zwiększającym bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski oraz regionu.

SMR to technologia, która otwiera przed ORLEN szereg możliwych synergii. Biorąc pod uwagę dotychczasowe kierunki rozwoju i realizowane inwestycje, które zakładają między innymi dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, SMR mogą stanowić bezemisyjną alternatywę dla obecnych aktywów energetycznych Grupy ORLEN. 

Koszty produkcji 1 MWh

Szacowany koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej będzie docelowo o około 30 proc. niższy niż w przypadku energii z gazu. Pojedynczy reaktor modułowy o mocy około 300 MWe może zapobiec emisji do od 0,3 do 2 mln ton dwutlenku węgla rocznie, w zależności od rodzaju zastępowanego paliwa, np. węgla kamiennego lub brunatnego.

Bezpieczeństwo technologii

Modułowe reaktory jądrowe SMR spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Grupa ORLEN planuje wdrożenie technologii BWRX-300 opracowanej przez GE Hitachi. Technologia ta znajduje się w kręgu zainteresowań blisko 30 krajów w tym USA, Kanady, Czech, Szwecji, Estonii i Polski. Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są w Kanadzie, gdzie pierwszy reaktor BWRX-300 zostanie uruchomiony w 2028 roku, w elektrowni jądrowej Darlington, położonej ok. 50 km od centrum Toronto. Modułowe reaktory jądrowe spełniają tak samo restrykcyjne wymagania, jak te stosowane dla dużych elektrowni jądrowych.

 • Reaktor SMR jest umieszczany około 30 m pod ziemią w szczelnym zbiorniku z wodą, która go chłodzi. Dzięki temu potrzebuje niewielkiej strefy bezpieczeństwa – ok. 300/400 m – bez ingerencji w pobliskie budynki czy instalacje. Takie rozwiązania umożliwiają bezpieczniejszą eksploatację i łatwiejsze znajdowanie lokalizacji dla reaktorów.
 • Modułowe reaktory jądrowe posiadają pasywne mechanizmy bezpieczeństwa, których działanie jest gwarantowane przez prawa przyrody (np. grawitacji). Nie wymagają one aktywnej interwencji operatora, działając nawet w przypadku braku zasilania elektrycznego. Reaktor BWRX-300 przy jakichkolwiek problemach wyłączy się samoczynnie – po takim wyłączeniu może bezpiecznie trwać przez wiele dni bez interwencji człowieka.
 • BWRX-300 zajmie zaledwie 10% powierzchni dużej elektrowni atomowej. Cała instalacja z reaktorem w całości mieści się na terenie o wymiarach 260 x 332 m. Blok energetyczny zajmuje obszar o wymiarach boiska piłkarskiego.

Najważniejsze fakty o SMR w Polsce

50 proc. wydatków związanych z budową zostanie w Polsce

300 polskich firm w łańcuchu dostaw

2 mln ton CO2 oszczędności rocznie

Energia nawet dla 150-tysięcznego miasta


Najczęściej zadawane pytania o SMR w Polsce

Po przeprowadzeniu badań i wstępnych konsultacji z samorządami spółka ORLEN Synthos Green Energy będzie przez kolejne dwa lata szczegółowo analizować możliwości budowy pierwszego małego bloku jądrowego w pobliżu siedmiu miejscowości. Będą to:

 • Ostrołęka,
 • Włocławek,
 • Stawy Monowskie,
 • Dąbrowa Górnicza,
 • Nowa Huta,
 • SSE Tarnobrzeg – Stalowa Wola,
 • Warszawa.

Są to pierwsze preferowane i najbardziej prawdopodobne lokalizacje. Nie oznacza to jednak, że we wszystkich tych miejscach finalnie powstaną elektrownie. W podanych lokalizacjach prowadzone są dalsze badania geologiczne, środowiskowe i lokalizacyjne. Po potwierdzeniu potencjału, priorytetem będzie zaproszenie do dialogu lokalnych społeczności w każdej lokalizacji. Dopiero na tej podstawie podjęte zostaną decyzje o realizacji bezpiecznej i przyjaznej środowisku inwestycji.

Zgodnie z strategią ORLEN zbuduje pierwszy mały blok jądrowy do 2030 roku. Na dziś nie jest jeszcze znana lokalizacja pierwszej elektrowni. Najpierw przeprowadzone zostaną kolejne badania geologiczne i środowiskowe. Następnie rozpocznie się proces pozyskania wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Dopiero wtedy podana zostanie informacja odnośnie do pierwszej lokalizacji.

 • Będzie to reaktor BWRX-300, którego dostawcą jest GE Hitachi – amerykańska firma z 70-letnim doświadczeniem w energetyce jądrowej.
 • BWRX-300 ze względu na stosunkowo niewielką moc (300 MWe) zaliczany jest do tzw. SMR-ów, czyli małych bloków modułowych. Jest projektowany w celu obniżenia kosztów budowy i eksploatacji w stosunku do innych technologii wytwarzania energii jądrowej.
 • Projekt opiera się na sprawdzonych technologiach i komponentach, a także będzie wykorzystywał certyfikowane i produkowane od lat paliwo jądrowe. W ostatnim czasie decyzję o budowie BWRX-300 podjęła Estonia. Zainteresowanie technologią GE Hitachi, na różnym poziomie, wykazuje blisko 30 krajów.

Małe bloki jądrowe stanowią zaledwie ok. 10% terenu potrzebnego pod budowę dużej elektrowni jądrowej. Blok energetyczny SMR-a składający się z budynku reaktora, budynku maszynowni, budynku nastawni, budynku odpadów promieniotwórczych oraz budynku zaplecza remontowego maszynowni zajmie jedynie powierzchnię boiska piłkarskiego.

 • Modułowe bloki jądrowe spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, tak samo restrykcyjne, jak te wymagane od dużych elektrowni jądrowych.
 • Posiadają pasywne mechanizmy bezpieczeństwa, których działanie jest gwarantowane przez prawa przyrody (np. grawitacji) i nie wymagają aktywnej interwencji czy to operatora, czy automatu. BWRX-300 przy jakichkolwiek problemach wyłączy się samoczynnie – po takim wyłączeniu może bezpiecznie trwać przez wiele dni bez interwencji człowieka.
 • Reaktor jest umieszczany ok. 30 m pod ziemią w szczelnym zbiorniku z wodą, która go chłodzi. Dzięki temu potrzebuje niewielkiej strefy bezpieczeństwa – ok. 300-400 m – bez ingerencji w pobliskie budynki czy instalacje. Takie rozwiązania umożliwiają bezpieczniejszą eksploatację i łatwiejsze znajdowanie lokalizacji dla reaktorów.
 • Już dziś reaktory powstają lub już funkcjonują w pobliżu miast i osiedli:
  • o elektrownia jądrowa McGuire – ok. 27 km od Charlotte w Karolinie Północnej (USA),
  • o Darlington w Kanadzie – oddalona zaledwie o 5 km od Oshawy.

Wypadek w Czarnobylu wynikał z ludzkiego błędu, polegającego na przeprowadzeniu testów na niedostosowanym do tego typu bloku jądrowym, który zresztą nie jest już stosowany w nowych blokach. Śmierć ludzi podczas katastrofy była w dużej mierze wynikiem nieumiejętnego i pozbawionego standardów bezpieczeństwa prowadzenia akcji ratunkowej.

 • Projekty dzisiejszych SMR-ów, a w szczególności BWRX-300, minimalizują negatywny wpływ na środowisko. Żadnych odpadów nie wypuszcza się w powietrze czy do wody. Wszystkie uboczne produkty składowane są bezpiecznie na terenie należącym do bloku jądrowego, czyli w granicach ogrodzenia terenu instalacji.
 • Po zakończeniu eksploatacji planuję się przywrócenie terenu to tzw. „zielonego pola” (green field) w ciągu 10-20 lat. Wszystkie radioaktywne materiały zostaną przetransportowane do specjalnie wybudowanego przechowalnika.

 • Zeroemisyjna i niezależna od czynników środowiskowych energia będzie stanowić alternatywę dla paliw kopalnych. Małe bloki jądrowe są zeroemisyjne, produkują tanią energię i stanowią stabilne źródło dostaw, co w czasach wojny i ograniczonego dostępu do surowców może być remedium na wiele problemów współczesnego świata, także Polski.
 • Jeden blok o mocy 300 MW zabezpieczy potrzeby ok. 300-350 tys. gospodarstw domowych. Przewidywany koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej z SMR-a docelowo będzie o wielokrotnie niższy niż w przypadku energii z gazu.
 • Obecnie w Polsce 82% wytwarzanego ciepła pochodzi z węgla. Sektor ten czeka głęboka transformacja w najbliższych latach. Budowa SMR-ów jest realnym rozwiązaniem dla transformacji i dekarbonizacji ciepłownictwa.
 • Oparcie energetyki tylko i wyłącznie na energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest obecnie niemożliwe, gdyż są one poddane kaprysom warunków atmosferycznych. Oczywiście łatwiej i taniej zainstalujemy panele słoneczne na dachu domu czy rozległej farmie, ale kluczem jest moc zainstalowana oraz ilość energii, jaką te elektrownie wytworzą.

Aktualności