O firmie

Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku

Modernizacja i rozwój

Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Połączenie z wiodącymi polskimi spółkami energetycznymi daje nam siłę, by budować lepszą, zrównoważoną przyszłość dla kolejnych pokoleń. Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku to odpowiedź na aktualne wyzwania dla naszego regionu, gwarantująca rozwój i bezpieczeństwo.


Grupa ORLEN w 2030 roku

Zielone inwestycje

Do 2030 roku sprawimy, że nasze obecne aktywa produkcyjne będą czystsze i bardziej efektywne, ale również rozbudujemy nowe obszary biznesowe oparte o zasoby odnawialne. Zainwestujemy łącznie około 320 mld PLN, z czego około 120 mld PLN w zielone inwestycje, uniezależniające nas od paliw kopalnych. Wśród nich znajdą przede wszystkim morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, biogaz i biometan, biopaliwa nowej generacji i odnawialny wodór. W 2030 roku będziemy produkować energię w technologii małych reaktorów jądrowych SMR i staniemy się regionalnym liderem elektromobilności. Będziemy inwestować w Polsce oraz krajach, gdzie jesteśmy obecni z naszymi aktywami produkcyjnymi i największą siecią stacji paliw w regionie. Nasze inwestycje przyspieszą transformację energetyczną całej Europy Środkowej.

Szybsza droga do czystej energii

Jako pierwszy koncern energetyczny w Europie Środkowej zadeklarowaliśmy ambicję osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Podtrzymujemy ten cel, ale dzięki nowym inwestycjom przyspieszymy ten proces. Do 2030 roku obniżymy o 25% emisje w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia. Dodatkowo zredukujemy intensywność emisji CO2 o 40% w energetyce. Łącznie aż o 15% zmniejszymy współczynnik intensywności emisji NCI, odnoszący się do wszystkich produktów energetycznych sprzedawanych przez Grupę ORLEN w całym cyklu życia.

  1. Ilość emisji w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia mierzona jako MtCO2e dla zakresów emisji 1 i 2. 
  2. Intensywność emisji w segmencie energetyki mierzona jako kgCO2e/MWh dla zakresu emisji 1. 
  3. Intensywność emisji ze sprzedanych produktów energetycznych mierzona jako gCO2e/MJ dla zakresów emisji 1, 2 i 3.
  4. Nasza ambicja redukcji emisji jest zgodna ze ścieżką ograniczenia ocieplenia klimatu do 1,5 stopnia do 2050 roku. Osiągniecie naszych długoterminowych celów jest uwarunkowane rozwojem technologicznym oraz kontekstem regulacyno-prawnym. Tego typu czynniki mogą mniej lub bardziej sprzyjać przeprowadzeniu transformacji energetycznej oraz przyspieszyć lub ograniczyć tempo realizacji naszej strategii. 

Dywersyfikacja gwarantująca bezpieczeństwo

Skumulowana EBITDA 2023-2030 z podziałem na segmenty

Efektem finansowym realizacji strategii Grupy ORLEN będzie wzrost zysków we wszystkich obszarach działalności, zarówno tych, w których Grupa ORLEN jest już obecna, jak i nowych biznesów. Dzięki temu będziemy bardziej odporni na wahania otoczenia makroekonomicznego i gwałtowne zmiany na rynkach surowcowych. W efekcie będziemy w stanie skuteczniej budować wartość nie tylko dla akcjonariuszy, ale całego naszego otoczenia biznesowego i społecznego.

Kluczowe kierunki transformacji

Rozwój Grupy ORLEN będzie wspierał gospodarkę obiegu zamkniętego i opierał się na zasobach odnawialnych. Będziemy efektywnie wykorzystywać nowe technologie by dostarczać czystą, tanią i powszechnie dostępną energię dla 150 milionów naszych potencjalnych klientów, na wszystkich rynkach regionu, na których jesteśmy obecni.

Zobacz także:

Odcinek specjalny podcastu – Strategia ORLEN2030

W co inwestujemy i jak zmieniamy nasz biznes, by budować nowy krajobraz energetyczny Polski i Europy Środkowej? Odpowiedzi znajdziecie w specjalnym odcinku naszego podcastu „Napędzamy Przyszłość. Odpowiedzialnie”.