Zrównoważony rozwój

Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie.

Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Napędzamy przyszłość odpowiedzialnie, dbając o zrównoważony rozwój i ograniczając nasz wpływ na zmiany klimatyczne. Budując pozycję regionalnego lidera transformacji energetycznej, wdrażamy czyste, przyjazne środowisku technologie oraz energetykę opartą o nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Nasze działania podporządkowane są realizacji strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Strategia dekarbonizacji

W 2020 roku ORLEN, jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Plany dekarbonizacji są kluczowym elementem strategii biznesowej Grupy ORLEN, dlatego koncern zdecydował się na zwiększenie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku.

Zarządzanie kwestiami klimatu

Ograniczenie wpływu na środowisko i klimat to od lat jeden z najważniejszych priorytetów Grupy ORLEN. Podejście do zarządzania oparte jest na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu i uwzględnia kryteria ekologiczne. Dążymy do zrównoważonego rozwoju i raportujemy wyniki działalności w obszarze środowiska i klimatu.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Siłą napędową strategii ORLEN2030 jest zrównoważony rozwój. Dlatego Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023 jest zintegrowana ze strategią biznesową ORLEN2030 i strategią dekarbonizacji do 2050 r. Celem trzech dokumentów jest wsparcie realizacji ambitnej agendy biznesowej na najbliższą dekadę, wzmocnienie wyników finansowych Koncernu, a także budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy.

Co robimy?

Zobacz także

Zrównoważony rozwój

Zielone finansowanie

Zrównoważony rozwój

Raporty i wskaźniki

„Napędzamy Przyszłość. Odpowiedzialnie” - seria podcastów

W serii naszych podcastów wyjaśniamy Strategię Zrównoważonego Rozwoju zintegrowaną ze strategią biznesową ORLEN2030 i opowiadamy o aktualnych wyzwaniach transformacji energetycznej.