O firmie

ORLEN Sąsiadem

Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie.

"Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie." - to credo towarzyszy nam we wszystkich sferach działalności. Stale dążymy do tego, by rozwój i zmiany, w których uczestniczymy, przekładały się na korzyści dla całego naszego otoczenia. Dlatego budowę nowej, zeroemisyjnej gospodarki opieramy na partnerstwie ze wszystkimi grupami interesariuszy – pracownikami, kooperantami, lokalnymi społecznościami, samorządami, organizacjami pozarządowymi. Wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność, chcemy być dobrym sąsiadem – zaangażowanym nie tylko w ważne lokalne inicjatywy, ale przede wszystkim wspierającym ludzi w osiąganiu ich celów. 


Jak definiujemy filary dobrego sąsiedztwa?

Odpowiedzialność

W naszą strategię wpisana jest troska o środowisko. Dbamy o bezpieczeństwo i rozwój naszych pracowników, jesteśmy ważnym i stabilnym płatnikiem podatków wspierających realizację inwestycji lokalnych.

Partnerstwo

Tworzymy atrakcyjne miejsca pracy, wspieramy lokalny biznes i gospodarkę. Jesteśmy partnerem dla naszych dostawców, licznych instytucji i organizacji pozarządowych.

Dobroczynność

Prowadzimy programy grantowe i stypendialne, wspieramy finansowo inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe. Konsekwentnie angażujemy się długofalowe programy ochrony zdrowia.


O firmie

Płock

ORLEN dla Płocka to zbiór inicjatyw służących poprawie jakości życia mieszkańców miasta.

O firmie

Włocławek

Fundacja ANWIL wspiera lokalne programy społeczne i środowiskowe.

O firmie

Pomorze

Wspieramy społeczność i gospodarkę regionu, w którym dynamicznie chcemy rozwijać działalność Grupy ORLEN.